TR-Uddannelse Modul C 2017

Bibliotekarforbundets TR-uddannelse - Modul C - omhandler lønforhold, lønpolitik, budgetforståelse, forhandlingsteknik og –træning.

Bibliotekarforbundets TR-uddannelse Modul C forgår over 3 dage og formålet med Modul C er:

  • at opnå en teoretisk forståelse og praktisk træning i forhandlingssituationer
  • at give introduktion til lønpolitik og kompetenceudvikling
  • at opnå viden omkring overenskomster og væsentlige kollektive aftaler, herunder rammeaftaler
  • at få en introduktion til budgetforståelse og lokal udmøntning.

Undervisningsformen er oplæg, gruppearbejde, drøftelse, praktisk øvelse og refleksion.

Målgruppe: Nyvalgte tillidsrepræsentanter, som har gennemgået Modul A og Modul B.

Pris: TR-uddannelsen er gratis og der ydes løn- og transportrefusion efter gældende regler.

TR-Uddannelse Modul C 2017
7. - 9. juni 2017
Kl.
HUSET:
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
5. maj 2017
217005

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk