TR-uddannelse Modul D 2017

Modul D - Forumspil om TR-dilemmaer - og "Sygdom - hele vejen rundt"

Som supplement til Bibliotekarforbundets TR-grunduddannelsen udbydes nu Modul D 2017 - et 2 dages kursus med et fagligt emne på 1. dagen og workshop på 2.dagen. Kurset henvender sig til alle tillidsrepræsentanter og suppleanter – både nyuddannede og mere erfarne, som har deltaget i Bibliotekarforbundets TR-grunduddannelse.

Mandag den 30. oktober 2017 kl. 10 - temadag: "Sygdom - hele vejen rundt"

På temadagen kommer vi rundt om de mange forskellige aspekter, der følger med, når kollegaer bliver syge i kort eller længere tid. Som TR er det nødvendigt at have kendskab til regler, politikker og procedurer, og hvor der kan hentes hjælp. Typisk bliver TR inddraget som bisidder til sygefraværsamtalen og kan være støtte for kollegaen omkring genoptagelse af arbejdet, udfyldning af mulighedserklæring og tilbagevendingsplaner. Samtidig er der også hensynet til de øvrige kolleger, og spørgsmålet om, hvor langt kan/skal man egentlig gå som TR? Parallelt med at den syge er helt/delvis fraværende fra arbejdspladsen, har vi det sociale system, hvorfra der også stilles krav til den syge borger. Vi kommer omkring, hvordan systemerne spiller sammen, og hvordan de samarbejder til gavn for arbejdspladsen og den syge. Pensionskassens tilbud om f.eks. Early Care og forsikringer skal også tænkes ind.

Oplægsholdere er Socialrådgiver Christine Sarka, konsulent Karin Madsen og Lone Rosendal.

Tirsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.30 - Laboratoriedag om TR’s hverdagsdilemmaer

Opgaven som TR er mangesidet, spændende og til tider svær. Som TR kommer du ud for dilemmaer, der også kan være konfliktfyldte som f.eks.:
• at føle sig ”fanget” mellem kolleger og ledelse
• at skulle tackle akutte konflikter på arbejdspladsen
• at arbejdspladsen skal rumme hensynet til syge kollegaer samtidig med, at det belaster andre kolleger, der i forvejen er pressede
• at være uenig omkring fyringsrunde på arbejdspladsen
• at være personlig uenig med den kollega, som man er TR for og skal hjælpe eller noget helt andet.
Vi skal have en laboratoriedag, hvor vi sammen sætter fokus på dilemmaer fra ”den virkelige verden” gennem et interaktivt forumspil, så vi 

• bliver trænet i at håndtere svære dilemmaer
• videndeler omkring TR’ernes dilemmaer og praktisk konflikthåndtering
• får nye perspektiver og deltagernes konkrete løsningsforslag til en række svære situationer,
• og får nye ideer og indfaldsvinkler til låste situationer.

Dagen bliver desuden krydret med en række kommunikationsmodeller, som eksempelvis optrappende/nedtrappende sprogbrug, sproglig positionering, konflikttrappen, domæneteorien og de 3 P´er (Privat-Personlig-Professionel).

ACT! v. proceskonsulent Rikke Mørholt Jensen er facilitator hele dagen. Rikke har en baggrund som cand. mag. i dramaturgi med speciale i dramapædagogik fra Århus Universitet. Rikke har specialiseret sig inden for kropssprog og kommunikation og har erfaring fra lignende forløb for tillidsrepræsentanter hos Teknisk Landsforbund.

ACT! er en kreativ konsulentvirksomhed, der arbejder med virksomhedsudvikling, lederudvikling og personaleudvikling gennem en interaktiv laboratorieform.

Du kan tilmelde dig til begge dage med overnatning eller blot en af dagene.

Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og suppleanter på det kommunale, statslige og private ansættelsesområde.

Deltagerpris: Det er gratis for Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter at deltage

TR får betalt billigste transport og frikøb efter gældende TR-regler.

Arrangør: Bibliotekarforbundet

TR-uddannelse Modul D 2017
30. - 31. oktober 2017
Kl.
HUSET:
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
3. oktober 2017
217006

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk