Få budskabet igennem - retorik for tillidsrepræsentanter (AC-kursus) (Forår) AFLYST!

Kurset er aflyst pga. for få tilmeldinger

Hensigt
På kurset får du redskaber til at komme igennem med dine budskaber. Vi træner kommunikation i forskellige situationer, som tillidsrepræsentanten kommer ud for: At informere om forandringer, at argumentere for et synspunkt, at give en ubehagelig besked ol. Hensigten er, at du skal blive mere bevidst om, hvordan netop du kan få gennemslagskraft i forskellige mundtlige situationer.

Udbytte
Efter kurset har du fået teoretisk indsigt i og praktiske erfaringer med det at:

  • Fange og fastholde tilhøreres opmærksomhed
  • Fokusere et budskab
  • Fremlægge i forskellige mundtlige situationer
  • Skabe troværdighed
  • Argumentere
  • Arbejde med stemme og krop
  • Give og modtage konstruktiv kritik

Form
Kurset er øvelsesbaseret og handler først og fremmest om, at deltagerne skal udvikle deres mundtlige kommunikation.

Der er en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, at deltagerne forbereder og fremlægger forskellige mundtlige oplæg, og at deltagerne modtager konstruktiv kritik fra underviserne og de øvrige deltagere. 

Varighed: 2 dage

Deltagelse i AC-TR kurset er gratis for BF's tillidsrepræsentanter og der ydes transportgodtgørelse til billigste offentlige transport.

 

Få budskabet igennem - retorik for tillidsrepræsentanter (AC-kursus) (Forår) AFLYST!
3. - 4. maj 2017
Kl. 10.00 - 16.30
:
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
8. november 2016
217014

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk