META's Generalforsamling 2017 med fagligt arrangement: "Kan klassifikation og metadata skabes automatisk?"

META, Faggruppen for Metadata, afholder sin ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2017 i Mødecenter Odense, hvor du også kan komme med til det faglige arrangement, som stiller spørgsmålet: "Kan klassifikation og metadata skabes automatisk?".

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Valg af stemmeudvalg.
  9. Evt.

Forslag til ændring af META's vedtægter skal være META i hænde senest 26. januar 2017.

Øvrige forslag skal være META i hænde senest 15. marts 2017.


Som sædvanlig er der et fagligt oplæg i forbindelse med generalforsamlingen:

"Kan klassifikation og metadata skabes automatisk?"
I både kommunalt og privat regi eksperimenterer man med automatisk skabte metadata – f.eks. i kommunernes KLE (www.kle-online.dk) og Digitaliseringsstyrelsens FORM (www.form-online.dk). Automatiserede metadata ligger til grund for centrale områder som adgangsstyring, postfordeling, personificering, søgeoptimering og meget mere.

Kom og hør Brian Jacobsen fra Taxon berette om, hvordan man kan foretage automatisk metadataopmærkning, samt hvad mulighederne og faldgruberne er ved automatisk skabte metadata.

Brian har tidligere deltaget i faggruppens arrangementer og er meget interesseret i bibliotekernes arbejde med metadata.


Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen. Vi modtager meget gerne input og ideer til arrangementer.

Arrangør: META, Faggruppen for Metadata.

META's Generalforsamling 2017 med fagligt arrangement: "Kan klassifikation og metadata skabes automatisk?"
26. april 2017
Kl. 11.00 - 16.00
Mødecenter Odense:
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
19. april 2017
217023

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk