Faggruppen for Medicinsk Informations Generalforsamling 2017 med Faggruppemøde

Der indkaldes til Faggruppemøde og generalforsamling i Faggruppen for Medicinsk Information fredag den 7. april 2017 kl. 10-15 i mødelokale 2, 4. sal i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, Frederiksberg.

Dagsorden for Faggruppemødet

Kl. 9.30-10: Kaffe

Kl. 10-11: Janne Vendt, Herlev-Gentofte Hospital fortæller om: ”Cochrane som organisation og hendes rolle som informationsspecialist i en review gruppe”

Kl.11-12: Faggruppemøde med særligt fokus på ”De store biblioteksfusioner”, licensarbejdet, Den nye masteruddannelse på SDU samt forandringer i referencehåndteringsværktøjerne.

Kl. 12-13 Frokost

Efter frokost afholdes generalforsamling.

Dagsorden for Generalforsamling kl. 13-15

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  - Forslag om nyt navn på faggruppen, se bilag

Øvrige forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, og som ikke kræver vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24. februar.

 1. Valg af bestyrelse.
  Anne Nørgaard-Pedersen og Jette Meelby er på valg. Kandidater opfordres til at stille op.
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 3. Evt. valg af stemmeudvalg.
 4. Evt.

Tilmelding til Jette Meelby, email: jette.meelby@regionh.dk senest 24. marts 2017.

Arrangør: Faggruppen for Medicinsk Information.

Faggruppen for Medicinsk Informations Generalforsamling 2017 med Faggruppemøde
7. april 2017
Kl. 10.00 - 15.00
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
24. marts 2017
217033

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk