Kursusforløb: Skab animationsfilm med små og store børn (Vejle)

Det er både lærerigt og sjovt at lave animationsfilm, og det er den oplagte måde at introducere børn til filmproduktion på. Animationsteknikken er simpel og fokus er derfor på kreativitet, historiefortælling og filmiske virkemidler samt fællesskabet omkring at lave film.

Dette kursusforløb giver dig inspiration og værktøjer til selv at tilrettelægge korte workshops for de mindre børn og længere forløb for skoleklasser, som kan indgå i bibliotekernes åben skoleindsats. Forløbet består af to webinarer og en workshop. Du introduceres til enkle og effektive animationsteknikker, og du kommer selv til at producere små film i simple online animationsværktøjer, som både bibliotekerne, skolerne og børnene selv frit kan benytte.

Animation styrker en række færdigheder og kompetencer, der bidrager til børns digitale dannelse bl.a. kreativitet og innovation, refleksion og analyse, samarbejdsevner og it-kundskaber. Dette kursus kan derfor bidrage til at styrke den samlede strategi omkring digital dannelse på bibliotekerne.

Der undervises i disse to stop-motion apps: FILM-X Animation og Stop Motion Studio Pro.


Kursusforløb:
Forløbet strækker sig over tre dage og består af både webinarer (onlinekursus) og workshop. Som en del af forløbet vil der blive stillet en mindre hjemmeopgave, der giver træning i værktøjerne, som præsenteres på workshoppen. Det er obligatorisk at deltage i alle tre kursusdage.

 • Torsdag den 27. april 2017 kl. 10.00-11.00:
  Webinar: Introduktion
 • Torsdag den 4. maj 2017 kl. 10.00-16.00:
  Workshop på Vejle Centralbibliotek

  - Hjemmeopgave -
 • Mandag den 15. maj 2017 kl. 13.00-14.00:
  Webinar: Feedback på hjemmeopgave og evaluering

For at deltage skal man medbringe egen iPad eller tablet.


Undervisere:
Tina Klemmensen, animator og Per Marstal, Gentoftegade Bibliotek.

Pris for deltagelsen:
250 kr. Prisen dækker alle tre dage og inkluderer forplejning på workshoppen.

Målgruppe:
Kursusforløbet er målrettet alle biblioteksansatte. Andre er dog også velkomne til at tilmelde sig, så længe man har tilknytning til biblioteksverdenen.

Der er plads til maks. 20 deltagere på kursusforløbet.

Tilmelding:
Du tilmelder dig kursusforløbet til centralbiblioteket på centralbibliotek.dk.

Arrangør:
Kursusforløbet arrangeres af Det Danske Filminstitut og Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Vejle Centralbibliotek og Bibliotekarforbundet.

Det Danske Filminstitut Medierådet for Børn og Unge
Vejle Bibliotekerne Bibliotekarforbundet

 

Kursusforløb: Skab animationsfilm med små og store børn (Vejle)
27. april. - 15. maj 2017
Kl.
Vejle Bibliotek:
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle
BF-Medlem: 250,00
Ikke-medlem: 250,00
217035

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk