BØFA's Generalforsamling 2017 med rundvisning, snak og samtale om "Ternet Ninja"

BØFA holder generalforsamling torsdag den 6. april 2017 på KulturØen i Middelfart.

Program:

Kl. 15.30-15.55

Nyd en god kop kaffe og lækker kage.

Kl. 15.55

Velkommen til generalforsamling
v/BØFA’s formand Anine Kaas.

Kl. 16.00-16.30

Rundvisning og snak om Middelfart Børnebibliotek.

Kl. 16.30-17.00

Samtale om Ternet Ninja med Anders Matthesen.

Kl. 17.00-18.00

Generalforsamling.

Kl. 18.00-20.00

Middag

 


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer.

 3. Regnskab for 2015 og 2016.

 4. Indkomne forslag:

  Bestyrelsen stiller følgende vedtægtsændringsforslag:
  -  Antal i bestyrelsen § 5 stk. 1

  BØFA ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.
  -  Indmeldelse § 3 stk. 6

  Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til BF (medlemsafdeling). Indmeldelse sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

  Bemærk: Forslag til ændringer af faggruppens vedtægter skal være faggruppen i hænde senest 3 måneder før GF. (6. januar) Øvrige forslag skal være faggruppen i hænde senest 6 uger før. (23. februar) Mail forslag til aninekaas@gmail.com

 5. Budgetforslag for 2017/2018 med forslag til kontingentets størrelse.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 7. Valg af temmeudvalg.

 8. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant.


Praktiske informationer:

Tid: Torsdag 6. april kl. 15.30-20

Pris: Gratis. Du skal være medlem af BØFA eller BF for at deltage.

Sted: Middelfart Bibliotek, Middelfart Salen, Havnegade 6, 5500 Middelfart

Tilmelding: Via BF’s kalender senest 30. marts

 

BØFA's Generalforsamling 2017 med rundvisning, snak og samtale om "Ternet Ninja"
6. april 2017
Kl. 15.30 - 20.00
Kulturøen Middelfart:
Havnegade 6
5500 Middelfart
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
30. marts 2017
217044

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk