Kunstfaggruppens Generalforsamling 2017 med overrækkelse af ”Den Blå Abe”

Kunstfaggruppens Bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling 2017 i Akademikerhuset på Frederiksnberg med prisoverrækkelse af ”Den Blå Abe”, Kunstfaggruppens pris, som i år går til Nan Dahlkild.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2015 og 2016
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2017-2018
  5. Oplæg og diskussion af Kunstfaggruppens fremtidige indsatsområder
  6. Valg af bestyrelse. Marie Læssøe Lind genopstiller ikke
  7. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant. Lise Widding genopstiller ikke
  8. Valg af stemmeudvalg
  9. Evt. – herunder forslag til fremtidigt arbejde

Få indflydelse på Kunstfaggruppens aktiviteter
Har du lyst til at tage en tørn i bestyrelsen, er det ikke for sent at stille op! Så kontakt bestyrelsen i Kunstfaggruppen.

prisoverrækkelse af "Den Blå Abe"
"Den Blå Abe" tildeles i år Nan Dahlkild for sit engagement i dansk arkitektur bl.a. med publikationerne ”Huse der har formet os” (2015) og ”Biblioteket i tid og rum” (2011). Nan Dahlkild vil selv være til sted og holde et kort oplæg om sit arbejde.

"Den Blå Abe" er Kunstfaggruppens logo og har været en markant del af faggruppens image siden 1970'erne. Kunstværket bag logoet er et keramisk relief udført af billedkunstneren Kirsten Christensen. "Den Blå Abe" er også navnet på Kunstfaggruppens pris som uddeles hvert andet år.

Kunstfaggruppen byder på sandwich + vin, øl, vand.

Tilmelding: Tilmeld dig senest den 17. april 2017 til laer@odense.dk.

Arrangør: Kunstfaggruppen under Bibliotekarforbundet.

Kunstfaggruppens Generalforsamling 2017 med overrækkelse af ”Den Blå Abe”
26. april 2017
Kl. 17.00 - 20.00
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
217045

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk