Faggruppen Bibliotek & Uddannelses Generalforsamling 2017 med Faglig inspirationsdag: Undervisningsvideoer

Faggruppen Bibliotek & Uddannelse afholder Faglig inspirationsdag i Fredericia, hvor temaet er "Undervisningsvideoer". Efter temadagen bliver der afholdt generalforsamling i faggruppen.

Program:

09:30-10:00:

Ankomst & Kaffe

10:00-10:05

Velkomst
ved formand Birgit Brink Lund

10:05-11:35:

Fra budskab til visuel fortælling
Marlene Ahlgreen Jensen, underviser i faget Design & Visualisering på Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus. Derudover er hun tilknyttet Forsknings- og Innovationsafdelingen på samme institution, hvor hun er primusmotor i forskningsprojektet ’Karakterdesign i branding’.

Marlene fortæller om sit oplæg:

Hvordan omsætter man sit budskab til en visuel fortælling? Med andre ord hvordan planlægger man formidlingen af sit budskab i en video?

Jeg vil fortælle overordnet om processen fra ide til de konkrete elementer man skal inddrage i sin produktion. Og i det hele taget hvordan man kan arbejde med at visualisere abstrakte begreber.

Emner: ideudvikling, valg af form, storyboarding, storytelling og visualisering

11:45-13.15:

Tekniske løsninger – metoder & værktøj
Peder Møgelvang Pedersen, adjunkt, Cand.pæd. i it-didaktisk design.
Arbejder i en kombinationsstilling i University College Lillebælt med fokus på digitale teknologier, kompetenceudvikling, design og didaktik. Af større projekter har jeg bl.a. været projektleder på læringsplatformen UCL-Learning.dk. samt udviklet og undervist på PD-modulet ”Biblioteksdidaktik”.

Peder introducerer til forskellige metoder og tips, der er relevante, når du skal producere semi-pro screencast-film. Metoder og tips, der kan kvalificere dine filmproduktioner og som kan målrette dine film mod dine modtagere eller brugere. Du vil blive præsenteret til en bred vifte af forskellige digitale teknologier, som kan anvendes til producere skærmoptagelser, samt mulighed for at afprøve et gratis animationsprogram.

  • Introduktion til forskellige digitale screencast-teknologier
  • Metoder, screencast-typologier og tekniske løsninger
  • Hvordan producerer jeg semi-pro screencast med simple virkemidler?
  • Hands-on med VideoScribe
Medbring computer.

Peder anbefaler, at du får en 7-dages gratis prøveadgang til Videoscribe kørt i stilling inden temaformiddagen - www.sparkol.com

13.15-14:00

Frokost

Tilmelding og pris
Arrangementet er gratis for B&Us medlemmer samt studerende.

Af hensyn til bestilling af frokost m.m. beder vi om, at du tilmelder dig - klik på "Tilmeld" nedenfor. For at tilmelde dig, skal du være logget ind.

Andre er velkomne til at deltage i Inspirationsdagen med frokost for 400 kr – send en mail til Birgit Brink Lund: bblund@ofir.dk inden den 18. april 2017.


Lige efter Inspirationsdagen afholder Bibliotek & Uddannelse sin ordinære generalforsamling:

Faggruppen Bibliotek & Uddannelse indkalder til generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl. 14.00 – 16.00 på Fredericia Bibliotek.

Den siddende bestyrelse foreslår, at faggruppen nedlægges på grund af mangel på bestyrelsesmedlemmer. Hvis faggruppen skal overleve, er det nødvendigt, at der melder sig mindst 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer skal være faggruppen i hænde senest den. 20. januar 2017.

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til mha@eaaa.dk senest den 10. marts 2017.

Arrangør: Faggruppen Bibliotek & Uddannelse.

Faggruppen Bibliotek & Uddannelses Generalforsamling 2017 med Faglig inspirationsdag: Undervisningsvideoer
26. april 2017
Kl. 9.30 - 16.00
Fredericia Bibliotek:
Prinsessegade 27
7000 Fredericia
BF-Medlem: 400,00
Studerende: Gratis
Ikke-medlem: 400,00
18. april 2017
217047

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk