IT-faggruppens Generalforsamling 2017 med fagligt arrangement om overvågning

IT-faggruppen holder generalforsamling den 27. april i Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30 på Frederiksberg.

Inden generalforsamlingen kl. 16:00 er faggruppen vært for et fagligt arrangement om overvågning med oplæg af journalist og blogger Dorte Toft og skribent, foredragsholder og aktivist Peter Kofod.


PROGRAM

12:30 - 12:55

Nyd en sandwich og en øl/vand

12:55 - 13:00

Velkomst ved Pernille Saul, formand for IT-faggruppen

13:00 - 14:00

Dorte Toft som bl.a. vil fortælle om overvågningen af os via dimser, fx den sladrende dildo
"Stadig flere afgørende beslutninger vil blive taget i små "sorte bokse", hvor vi måske ikke en gang ved, hvilken algoritme den kunstige intelligens er nået frem til. Jeg vil også kigge på overvågningen af os, nu også via dimser (læste lige om sladrende dildo!!!!!). Og jeg vil kigge på robotterne - som hjælpere, som fare og heriblandt i krigssammenhæng. Mange militærfolk vil gerne undgå at soldater kommer hjem i body bags, men forestil dig autonome robotter, der bare skyder løs baseret på sensorer..."

14:00 - 14:30

Kaffe & kage

14:30 - 15:30

Edward Snowden & Masseovervågning ved Peter Kofod
"De tekniske muligheder for at overvåge hele befolkninger er eksploderet de seneste årtier, mens juraen og politikken – i bedste fald har stået stille. Konsekvensen er, at efterretningstjenesterne i Vesten ude af kontrol, i en grad der ville få STASI til at blive grøn af misundelse. Med udgangspunkt i NSA-whistlebloweren Edward Snowden (som jeg som den første dansker fik et interview med) kigger vi på hvad masseovervågning er, hvad det betyder for demokratiet og retsstaten – og på hvad vi kan gøre, for at prøve at få vendt udviklingen inden det er for sent, politisk, juridisk og teknisk."

16:00 - 17:30

Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
  6. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Praktiske informationer:

Pris for deltagelse: Gratis.

Alle medlemmer af BF er velkommen til det faglige arrangement om overvågning.

Tilmelding: Af hensyn til traktement kræver det faglige arrangement om overvågning tilmelding - klik på "Tilmeld" her nedenfor.

Arrangør: Bibliotekarforbundets IT-faggruppe.

 

IT-faggruppens Generalforsamling 2017 med fagligt arrangement om overvågning
27. april 2017
Kl. 12.30 - 17.30
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
20. april 2017
217052

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk