IT-faggruppens Generalforsamling 2017

IT-faggruppen afholder sin generalforsamling den 27. april 2017.
Tid og sted offentliggøres senere.

Dagsorden med bilag udsendes til faggruppens medlemmer senest den 30. marts 2017 og vil indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
  6. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. marts 2017.

Arrangør Bibliotekarforbundets IT-faggruppe.

 

IT-faggruppens Generalforsamling 2017
27. april 2017
Kl. 16.00
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
217052

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk