MUFA's Generalforsamling 2017 med foredrag om Nick Cave

Du indbydes hermed til MUFAs generalforsamling 2017 torsdag den 30. marts 2017 kl. 17.30 i Akademikerhuset på Frederiksberg.

Nick Cave af Per Reinholdt NielsenVi mødes først til lidt mad og drikke. Derefter giver bibliotekar og forfatter Per Reinholdt Nielsen et foredrag om sin nye bog om Nick Cave. Til sidst afholdes MUFAs ordinære generalforsamling 2017.

Dagsorden:

Kl. 17.30 - 18.00: Ankomst, sandwich, netværk

Kl. 18.00 - 19.00: Foredrag om Nick Cave ved Per Reinholdt Nielsen

Kl. 19.00 - ca. 20.00: MUFAs generalforsamling med følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.

6. Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægterne:

§5 stk. 6 "Bestyrelsen arbejder kollektivt, men konstituerer sig med kasserer, sekretær og kontaktperson til BF. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde."

Ændres til:

§5 stk. 6 "Bestyrelsen arbejder kollektivt, men konstituerer sig med kasserer, sekretær og kontaktperson til BF. Den til enhver tid siddende kasserer og den til enhver tid siddende sekretær har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde."

§6 stk. 3 " Faggruppens midler anbringes på bankkonto eller girokonto."

Ændres til:

§6 stk. 3 " Faggruppens midler anbringes på en bankkonto."

7. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.

8. Valg af bestyrelse.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Valg af stemmeudvalg.

11. Evt.

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget vil blive udleveret og fremlagt på generalforsamlingen.

Ønsker du at stille op til MUFAs bestyrelse, kan du enten oplyse det på generalforsamlingen eller på forhånd give én fra bestyrelsen besked med et par linier om, hvem du er. Det er muligt at stille op, selvom du ikke kan være til stede på generalforsamlingen. Den nuværende bestyrelse opfordrer alle MUFAmedlemmer til at overveje at stille op til bestyrelsesarbejdet - uanset hvor I landet du bor eller arbejder. Bestyrelsesmøder kan afholdes trods eventuelle afstande ved hjælp af moderne teknik. ;-)

Tilmelding til generalforsamlingen til Anja Kyed Amlundaka@ltk.dk eller via Facebookbegivenheden i MUFAs Facebookgruppe.

Husk at oplyse hvis du har særlige ønsker til din sandwich.

Vi håber at se jer til faglighed og hygge!

Målgruppe: Alle medlemmer af MUFA.

Arrangør: Musikfaggruppen MUFA.

MUFA's Generalforsamling 2017 med foredrag om Nick Cave
30. marts 2017
Kl. 17.30 - 20.00
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
23. marts 2017
217054

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk