FKKB's Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i FKKB.

Dagsorden som foreskrevet i vedtægternes § 5 stk. 5:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag:
A. Vedtægtsændringer.
B. Øvrige forslag.
5. FKKB´s principprogram, incl. fokuspunkter.
6. Budget.
7. Valg af bestyrelse:
A. Valg af 1 kasserer
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. bestyrelsens sammensætning i §3)
C. Valg af 1 suppleant for kassereren samt valg af 2 suppleanter for de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af fanebærer og suppleant for denne.
9. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant for disse.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter samt øvrige forslag til dagsordenens pkt. 4, der ønskes udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 6 uger før - dvs. senest lørdag den 11. marts 2017.

Forslag kan sendes til tasoer@kff.kk.dk - eller til et andet bestyrelsesmedlem.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt indslag. Årets faglige indspark:

"Er vi de evige bagstræberiske brokkehoveder - eller er vi dynamiske, engagerede medarbejdere?"

Er der overensstemmelse mellem vores egen selvforståelse og andres opfattelse af os som medarbejdere i et biblioteksvæsen i forandring?

Janus Broe Malm har lovet at holde et oplæg der beskæftiger sig med:
- Udvikling kontra afvikling
- Hvordan er vi proaktive?
- At navigere i det øgede tidspres
- At tackle dagens og fremtidens arbejdsplads med positive briller

Janus Broe Malm er Sekretariatschef i OOA (Offentligt Ansattes Organisationer).

Efter generalforsamlingen er der, som vanligt, spisning og almindelig hygge.

Målgruppe: Medlemmer af Foreningen Københavns Kommunes Bibliotekarer (FKKB)

Deltagergebyr: Det er gratis at deltage

FKKB's Generalforsamling 2017
22. april 2017
Kl. 15.00 - 23.30
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
29. marts 2017
217075

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk