Kursus: Udarbejdelsen af systematiske reviews

Faggruppen for Medicinsk Information inviterer til kursus i "Udarbejdelsen af systematiske reviews".

Dato:
Onsdag den 7. juni 2017 kl. 10 – 16 og torsdag den 8. juni 2017 kl. 9 – 15.

Sted:
Akademikerhuset, Frederiksberg, Peter Bangs Vej 24, 2000 Frederiksberg.


Kurset vil omhandle:

Hvad er et systematisk review og hvorfor er systematiske reviews vigtige

 • Evidensbaseret praksis - Evidensbaseret forskning

Bibliotekarens overordnede rolle ved udarbejdelse af et systematisk review – hvorfor har forskerne brug for bibliotekaren?

 • Bibliotekaren som konsulent eller som medforfatter. Bibliotekaren som medansvarlig for udvikling og forskning vedr. litteratursøgning

Hvordan udarbejdes et systematisk review

 • Forskellige typer af spørgsmål og design indenfor systematiske reviews
 • Processen for udarbejdelse af aggregating reviews
 • Processen for udarbejdelse af configuring reviews
 • Registrering af systematiske reviews (PROSPERO)
 • Reporting Guidelines (ENTREQ, PRISMA-P og PRISMA)
 • Særlige pointer ved litteratursøgning (fx ingen begrænsning på publikationsdato eller sprog)
 • Hjælpemidler ved udarbejdelse af systematiske reviews (SRToolbox: Covidence, Rayyan, DistillerSR osv)
 • International Collaboration for the Automation of Systematic Reviews (ICASR)
 • Kvalitetsvurdering af søgning (PRESS)
 • Kvalitetsvurdering af et publiceret systematisk review (AMSTAR / ROBIS)

Bibliotekarens rolle ved udarbejdelse af systematisk review:

 • Rolle i de enkelte faser
 • Tidsfaktoren ved udarbejdelse af systematiske reviews
 • Konsulentrollen
 • Medforfatterrollen
 • Ansvar for udvikling og forskning i litteratursøgning

Debat om systematiske reviews og bibliotekarens rolle

Undervisere: Carsten Bogh Juhl og Hans Lund.

Pædagogisk form: Forelæsninger og aktiverende læring mixet.


Pris for undervisning og forplejning:

 • 500 kr. for medlemmer af Faggruppen for Medicinsk Information
 • 1000 kr. for andre BF-medlemmer

Tilmelding inden d. 22. maj 2017 til jette.meelby@regionh.dk.

Kursus: Udarbejdelsen af systematiske reviews
7. - 8. juni 2017
Kl. 10.00 - 16.00
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: 1.000,00
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
22. maj 2017
217094

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk