Temadag: Læremidlers betydning for læring og undervisning

FaBuLær - Faggruppen for Biblioteksunderstøttet Læring afholder temadag om læremidler, hvor medlemmer af faggruppen og af BF i øvrigt tilbydes en sand tour de force i læremiddelvurdering, moocs, opgavedidaktik, biblioteksdidaktik mv.

Efter temadagen afholdes der ordinær generalforsamling i FaBuLær.

I samarbejde med det nationale videnscenter Læremiddel.dk inviterer FaBuLær - Faggruppen for Biblioteksunderstøttet Læring til en forrygende tour de force i læremidlernes væsen og værdi.

Indsparkene kommer fra landets mest vidende læremiddeleksperter, og deltagerne bør være landets mest opvakte bibliotekarer og formidlere med sans eller interesse for krydsfeltet mellem medier, didaktik og læring.


Program for temadagen

Midler til læring, undervisning og dannelse
ved Thomas Illum Hansen, læremiddel.dk

Oplægget introducerer til læremidler i teori og praksis i spændingsfeltet mellem færdighedstræning, vidensformidling og stilladsbygning. Læremidler – hvad er det?

Vurdering af læremidler
ved Stig Toke Gissel, læremiddel.dk

At finde modeller for vurdering af læremidler er en aktuel udfordring i forhold til både metadatering og understøttelse af forskellige aktørers praksis. Men hvordan skal kagen skæres? I oplægget præsenteres forskellige bud på modeller med forskelligt fokus, fra principielt alle læremidler inden for en hovedtype til et snævrere fokus. Fordelene og ulemperne ved de forskellige modeller trækkes frem.

MOOC, ROOC og TOOC – et kært barn med mange navne om at designe undervisning og muligheder for læring i et online format
ved Anne Kristine Petersen, Center for Skole & Læring, University College Sjælland

Formatet MOOCs (Massive Open Online Course) har de seneste år fået stor opmærksomhed internationalt såvel som i Danmark. I oplægget diskuteres nogle af de udfordringer og muligheder, som opstår når man skal designe en MOOC, og der gives et indblik i konkrete designløsninger sådan som de er udfoldet i en MOOC for lærere, som er udviklet af University College Sjælland.

Opgavedidaktik og elevers digitale produktioner
ved Marie Falkesgaard Slot, læremiddel.dk

Aktuelle forskningsresultater peger på, at det kan være en udfordring for læreren at stilladsere elevernes digitale produktioner i undervisningen. Dette oplæg giver konkrete bud på, hvordan læreren kan arbejde med forskellige typer af opgaver i undervisningsplanlægningen med henblik på at støtte elevens forståelse af faglige problemstillinger samt deres arbejde med multimodale digitale produkter.

Læringscenterdidaktik – kompetencer til formidling, vejledning og facilitering
ved Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet

En læringscenterdidaktik udgør vidensgrundlaget for en læringscentermedarbejders opgaver og kompetencer. En læringsbiblioteksdidaktik har således som formål at beskrive, vejlede og udvikle læringscentermedarbejderes arbejde med at udøve deres praksis. Oplægget vil nærmere udfoldet indholdet i en læringscenterdidaktik og præsentere centrale aspekter af læringscentermedarbejderens kompetencer: formidling, vejledning og facilitering.


Der serveres morgenbrød til tilrejsende og andre værdigt trængende kl. 9.30-10.00, og arrangementet inkluderer desuden på frugt og frokost undervejs.

Temadagen efterfølges kl. 15 af kaffe, kage og FaBuLærs ordinære generalforsamling.

Pris for at deltage i temadagen

  • FaBuLær-medlemmer: Gratis
  • Studentermedlemmer i BF: 200 kr
  • Ledige BF-medlemmer: 200 kr.
  • Øvrige BF-medlemmer: 500 kr.
  • Ikke-BF-medlemmer: 1.500 kr.

Arrangør: FaBuLær - Faggruppen for Biblioteksunderstøttet Læring.

Temadag: Læremidlers betydning for læring og undervisning
9. maj 2017
Kl. 9.30 - 15.00
Læremiddel.dk, University College Lillebælt:
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
BF-Medlem: 500,00
Studerende: 200,00
Ledig: 200,00
Ikke-medlem: 1.500,00
4. maj 2017
217114

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk