Relatér dig til RDA: Perspektiv og praksis

I sommeren 2016 traf Slots- og Kulturstyrelsen formel beslutning om, at Danmark skal overgå til at anvende de nye internationale katalogiseringsregler, Resource Description and Access (RDA).

Med denne beslutning tages endegyldigt afsked med kortkatalogen og bydes velkommen til en ny katalogiseringspraksis, der i langt højere grad udnytter internettets mange muligheder, og hvor fokus flyttes fra de enkelte udlånsenheder til det overordnede værk.

META og Metaforum afholder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd en temadag om RDA d. 8. juni 2017, hvor det overvejende fokus er den konkrete overgang i Danmark.

Kom og hør hvilke tiltag der er igangsat i forbindelse med overgangen, hvor langt man er i udarbejdelsen af en dansk profil, samt hvordan reglerne tænkes implementeret i den eksisterende biblioteksinfrastruktur.

Foreløbigt program

09.30 - 10.00

Ankomst + kaffe

10.00 - 10.10

Velkomst
ved Metaforum

10.10 - 10.45

Introduktion til RDA og opsamling på hvad der er sket af tiltag i det forløbne år
ved Leif Andresen, formand for Bibliografisk Råd

10.45 - 12.00

Udmøntning i praksis:

  • Om den danske profil
    ved Hanne Hørl Hansen, DBC
  • Hvad skal der ske med eksisterende data
    ved Line Jung Lindhard, DBC

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 13.30

En praktisk øvelse udi katalogisering med RDA
ved Line Jung Lindhard, Camilla Riis Petersen og Bodil Dalgaard-Møller, DBC

13.30 - 14.15

Udnyttelse af data – hvad kan vi opnå?
ved Bo Weymann, DBC

14.15 - 14.45

Eftermiddagspause med kaffe/the og kage

14.45 - 15.30 Tiltag, erfaringer og udfordringer i Sverige
ved Olle Johansson, Kungliga Biblioteket, Stockholm

15.30 - 15.50

Afslutning og opsummering inkl. information om uddannelse
ved Leif Andresen, formand for Bibliografisk Råd

Deltagergebyr:

  • META-medlemmer: kr. 300
  • DFFU-medlemmer: kr. 800
  • Alle andre: kr. 950

Tilmelding:

Arrangør: META og Metaforum i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd.

Relatér dig til RDA: Perspektiv og praksis
8. juni 2017
Kl. 9.30 - 15.30
Mødecenter Odense:
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
BF-Medlem: 950,00
Ikke-medlem: 950,00
29. maj 2017
217120

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk