Det personlige lederskab (Diplomuddannelse, enkeltfag - 3 kursusdage med eksamen)

Få udviklet din egen ledelsesmæssige praksis ud fra en øget forståelse af og kendskab til forskellige ledelseskompetencer og –identiteter. På blot tre kursusdage kan du her tage en lederuddannelse på diplomniveau med tilhørende eksamensprojekt og mundtlig eksamen (5 ECTS-point).

Det personlige lederskab (Diplomuddannelse, enkeltfag - 3 kursusdage med eksamen)

De 3 kursusdage:

  • Tirsdag den 26. september 2017 kl. 9.00 - 16.00 i Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
  • Mandag den 9. oktober 2017 kl. 9.00 - 16.00 (Mulighed for vejledning fra kl. 16 til 18) i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg
  • Mandag den 23. oktober 2017 kl. 9.00 - 16.00 (Mulighed for vejledning fra kl. 16 til 18) i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Aflevering af eksamensprojekt:
Senest mandag den 30. oktober 2017. Dit eksamensprojekt afleveres elektronisk.

Eksamen:
Enten mandag den 6. november eller tirsdag den 7. november 2017.
Sted: Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg


"Det personlige lederskab" er ét af de seks standardmoduler i Den offentlige lederuddannelse (DOL) og et rigtig godt sted at starte på din diplomuddannelse i ledelse, hvad enten du er erfaren, ny og kommende leder, mellemleder eller teamleder.

På dette modul udvikler du din egen ledelsesmæssige praksis ud fra en øget forståelse af og kendskab til forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter. Her får du konkrete færdigheder i at kunne medskabe dit eget ledelsesrum i teori og praksis.

Formål:
Formålet er at øge din indsigt og styrke dine kompetencer som rollemodel, brobygger og kommunikator, også i relation til de særlige udfordringer, der kan være ved at lede fagprofessionelle. Modulets fokus er ligeledes at øge din lederkapacitet til at agere konsistent under pres, herunder at kunne håndtere dilemmaer og agere fremadrettet og konstruktivt i krisesituationer.

Dit udbytte:
Du får øget din forståelse af og indsigt i dit eget lederskab. Du får en forståelse af, hvordan dine egne ressourcer, værdier og etik udgør dit lederskab: Hvad er min kerne, når jeg er leder i et kommunalt ledelsesfællesskab? Hvilke ressourcer og hvilke udfordringer har jeg som leder? Du får kompetencer til at arbejde med og håndtere dilemmaer i din organisatoriske virkelighed.

Samtidig opnår du færdigheder og viden af et dynamisk refleksivt ledelsesbegreb, hvor ledelse sker i relationer. Begreberne magt, legitimitet, autenticitet og loyalitet sættes i spil, og du får øget kendskab til lederen som rollemodel.

Indhold:
På modulet arbejder du med følgende 3 overordnede hovedtemaer:

  • Det personlige lederskab – dine scene for succes
  • Dine og dine medarbejderes roller, positioner og relationer
  • Ledelsesrummet som scene for personaleledelse.

Målgruppe:
Modulet henvender sig til alle nye og kommende ledere, mellemledere, teamledere og andre med ledelsesopgaver. På modulet tages der udgangspunkt i ledelsesopgaver i offentlige organisationer og virksomheder, men modulet vil også være relevant, hvis du arbejder med ledelse i en privat virksomhed.

Modulet er også henvendt til dig, som overvejer at blive leder eller mellemleder og har ambitioner om at arbejde med ledelse.

Form og eksamen:
Undervisningsformen veksler mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde samt øvelser. Cases fra forskellige organisations- og virksomhedstyper bliver inddraget i undervisningen, så vi så vidt muligt rammer din hverdag som leder eller mellemleder.

Der vil være forberedelse til hver undervisningsgang.

Modulet kan afsluttes med mundtligt forsvar af miniprojekt med ekstern censor og giver 5 ECTS-point.

Underviser:
Undervisningen bliver varetaget af en underviser fra Center for Diplomledelses netværk af undervisere med bred praktisk og teoretisk erfaring inden for kommunikation og ledelse.

Deltagerpris:
Introduktionspris for medlemmer af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA: 4.995 kr.

Prisen inkluderer tre dages undervisning, kursusmaterialer, forplejning (morgenbrød, frokostbuffet med en vand, kage samt kaffe, te samt isvand) samt vejledning ved opgaveskrivning og eksamen med ekstern censor.

Arrangør:
Uddannelsen udbydes af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA i samarbejde med Center for Diplomledelse.

Udbydere af Det personlige lederskab (Diplomuddannelse, enkeltfag - 3 kursusdage med eksamen)


Om uddannelsen:
Modulet "Det personlige lederskab" er et af de seks standardmoduler på Den offentlige lederuddannelse (DOL) og er et rigtig godt sted at starte på din diplomuddannelse i ledelse. Den offentlige lederuddannelse er modulopbygget. Det vil sige, at man kan tage de moduler, man aktuelt har behov for og i den rækkefølge man ønsker. Det skaber en fleksibel uddannelse, der matcher de udviklingsbehov, man har som leder. Du kan følge uddannelsen som et enkeltstående fag eller lade det indgå som en del af en fuld diplomuddannelsen på Den offentlige lederuddannelse (DOL).


Det personlige lederskab (Diplomuddannelse, enkeltfag - 3 kursusdage med eksamen)
26. september. - 23. oktober 2017
Kl. 9.00 - 16.00
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: 4.995,00
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
17. september 2017
217122

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk