TR-temadag om sociale medier i ansættelsesretten

Vi bruger de sociale medier både som privatpersoner og som medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Men hvad må man som medarbejdere egentlig skrive på Facebook eller Twitter? Og er der nogle begrænsninger i arbejdsgiverens anvendelse af informationer om medarbejdere på f.eks. facebook? Hvordan kan arbejdsgiveren reagere over for uønskede opslag, og hvordan skal man reagere, når medarbejdere krænkes på sociale medier?

Brugen af sociale medier giver nye ansættelsesretlige udfordringer at forholde sig til både for kolleger, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere. Vi sætter derfor fokus på emnet, så du som TR kan være bedst mulig klædt på i forhold til allerede eller kommende problemstillinger på arbejdspladsen.

Eksempler på emner vi kommer omkring på temadagen:

  • Medarbejderens adfærd på de sociale medier
  • Loyalitetspligt
  • Ytringsfrihed og tavshedspligt
  • Ejerskab til profiler
  • Persondataloven
  • Medarbejderens brug af arbejdsgivers e-mail konto
  • Interne retningslinjer og personalepolitik
  • Krænkelse af medarbejdere på sociale medier

Oplægsholder er Advokat Ann-Beth Kirkegaard, ansat i FTF, som i mange år har beskæftiget sig med ansættelsesret og sociale medier.

Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter

Pris: Det er gratis at deltage

TR-temadag om sociale medier i ansættelsesretten
26. september 2017
Kl. 10.00 - 16.30
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Odense:
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
1. september 2017
217152

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk