TR-tirsdag: Personlig power som tillidsvalgt

Hvordan er din gennemslagskraft som tillidsrepræsentant? Kunne den være stærkere? Mød erhvervspsykolog Marianne Løwe og få konkrete redskaber til at øge din indflydelse som talsperson, forhandler, sparringspartner og mægler.

Få øget indsigt i den personlige udmøntning af rollen som tillidsrepræsentant, når du skal være talsperson og forhandler for kolleger, sparringspartner og kompetent lede opad.

På denne workshop får du konkrete redskaber og metoder til at styrke din gennemslagskraft, øge din indflydelse og i endnu højere grad stille din viden til rådighed for organisationen. Du lærer desuden at sætte konkrete ord på dine kompetencer som tillidsrepræsentant. Lær at gennemskue typiske magtformer, så du bedre kan begå dig i den uformelle virksomhedskultur.

Et af de væsentligste områder for at lykkes i dit job og herunder som TR, er din evne til at forvalte din personlige rolle kompetent. Når du er i stand til dette, er du med til at være en rollemodel for en stærk opbyggende virksomhedskultur.

Oplægsholder er Marianne Løwe, grundlægger og ejer af Løwe Consulting. Hun er uddannet erhvervspsykolog og specialiseret inden for HR, ledelse, organisation og læring har mere end 20 års erfaring med HR arbejde og rådgivning. Hun beskrives af kunder som en engageret og nærværende underviser, der formår at skære ind til benet og gøre emnet konkret.

TR-tirsdag udbydes i et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere, Ansatte Tandlægers Organisation, Dansk Magisterforening, Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening og JA.

Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter.

Pris: Det er gratis at deltage.

TR-tirsdag: Personlig power som tillidsvalgt
12. september 2017
Kl. 17.00 - 19.30
DOKK1, Aaarhus Kommunes Biblioteker:
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Århus C
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
1. september 2017
217154

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk