TR-tirsdag: TR som rådgiver

Som tillidsrepræsentant har man en rådgivende rolle eller funktion i arbejdet. TR ligger inde med en viden eller en faglighed, som andre har brug for i deres arbejdsliv.

Ofte rådgiver vi med afsæt i vores faglighed, eller i den forventning vores kollega virker til at have til os, men hvad pejler vi efter, når vi vurderer hvordan vi bidrager til den mest udbytterige rådgivning? Og handler rådgivning måske ofte mere om afklaring og sparring end om ekspertviden? Som tillidsrepræsentant står vi ofte i et krydspres for eksempel mellem ledelsen og medarbejderne eller mellem forskellige faggrupper, og her kan vi blive i tvivl om, hvordan vi tydeliggør vores position og handler derefter – ofte fordi vi bliver spurgt til noget, der ligger uden for vores ekspertfelt.

På morgenmødet sætter vi fokus på, hvordan du kan agere med afsæt i fem forskellige rådgivningspositioner.  

Oplægsholder Birgitte Nortvig har gennem de sidste 10 år arbejdet med rådgivere og rådgivningsfagligheden i både offentlige, politiske og private organisationer for blandt andet organisationskonsulenter, undervisere, sagsbehandlere og ledere.

TR-tirsdag udbydes i et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere, Ansatte Tandlægers Organisation, Dansk Magisterforening, Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening og JA.

Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter.

Pris: Det er gratis at deltage.

TR-tirsdag: TR som rådgiver
28. november 2017
Kl. 8.30 - 10.30
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
12. november 2017
217155

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk