TR-tirsdag: Tilbage til job efter en sygemelding – hvad er TR's rolle?

Stadig flere sygemeldinger skyldes stress og stressrelaterede lidelser. En stresssygemelding har konsekvenser for den enkelte men også for de tilbageværende kollegaer. Lederen har et centralt ansvar for at skabe gode forløb for tilbagevenden, der tager de nødvendige hensyn til både den stressramte og kollegaerne. Men lederen er ikke altid klædt på til dette.

Tillidsrepræsentanten har derfor en vigtig rolle i at sikre, at der bliver taget hensyn til både den stressramte sygemeldte og dennes kollegaer. Det dobbelte hensyn er vigtigt for at forebygge gensygemelding og stressdominoeffekt i teamet. 

På morgenmødet sætter vi fokus på, hvordan tillidsrepræsentanten kan arbejde strategisk ind i dette felt og hjælpe med at skabe bæredygtige forløb for tilbagevenden. Vi ser desuden på, hvilke dilemmaer og forskellige hensyn, der kan opstå i denne proces, og deltagerne får konkrete redskaber, de kan anvende tilbage i organisationen. På morgenmødet fokuserer vi blandet andet på: 

• Hvilke udfordringer og muligheder for tilbagevenden til arbejdet oplever de sygemeldte selv – og hvordan kan vi handle på dem? Hvordan kan du som TR understøtte den sygemeldte og kollegaerne?
• Hvordan ser en god plan for tilbagevenden til arbejdet ud?
• Hvad er gode arbejdsopgaver at komme tilbage til efter en stresssygemelding?
• Hvordan kan du som TR hjælpe din leder med at skabe bæredygtige forløb for tilbagevenden?

Oplægsholder:
Malene Friis Andersen, Ph.d., cand.psych.aut arbejder som post.doc på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og selvstændig organisationspsykolog. Hun har flere bog- og artikeludgivelser bag sig om stress, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og tilbagevenden til arbejdet. Blandt andet bøgerne ”Nye perspektiver på stress”, som hun har udgivet med Svend Brinkmann, samt ”Stop stress – håndbog for ledere”, som er kåret som Årets Ledelsesbog i 2017. Malene har i 10 år undervist tillidsvalgte fra en række af de store forbund.
 

TR-tirsdag udbydes i et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere, Ansatte Tandlægers Organisation, Dansk Magisterforening, Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening og JA.

Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter.

Pris: Det er gratis at deltage.

 

TR-tirsdag: Tilbage til job efter en sygemelding – hvad er TR's rolle?
6. marts 2018
Kl. 8.30 - 10.30
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
13. februar 2018
218001

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk