Praktisk Konflikthåndtering for TR - del 1 (AC-TR kursus)

Hensigt
Som TR møder du konflikter hver dag store som små. Der er konflikter med ledelsen. Der er konflikter med baglandet - dem du repræsenterer. Der er konflikter med de andre TR-kolleger, evt. som led i et SU- eller MED-arbejde. Og så er der konflikterne mellem dine kolleger. Nogle konflikter er nødvendige og konstruktive -andre er dræbende og trækker dybe spor, andre igen er unødvendige. Og nogen gange findes det hele på én gang. 

På kurset lærer du, hvordan du kan skelne mellem forskellige typer af konflikter, og hvordan du håndterer dem. Du lærer, hvornår du som TR skal holde fast og konfrontere, hvornår du skal holde om, hvornår du skal holde med, og hvornår du skal holde dig væk. Kan du ikke skelne, kan det være medvirkende til at forstærke konfliktklimaet på arbejdspladsen.

Indhold
Du lærer

  • hvordan du kan medvirke til, at du og den/dem, du er i konflikt med, bevarer øjenhøjde
  • hvordan du kan skelne hvilken form for konflikthåndtering, der vil være mest hensigtsmæssig.
  • hvordan du kan sikre, at dit mandat er så bredt som muligt, så efterfølgende murren i krogene minimeres.
  • hvornår din smertegrænse er nået – hvad kan og vil du stille op til.
  • hvordan du bevarer din upartiskhed, når flere kolleger er i konflikt med hinanden

Varighed: 2 dage

Deltagelse i AC-TR kurset er gratis for BF's tillidsrepræsentanter og der ydes transportgodtgørelse til billigste offentlige transport.

Praktisk Konflikthåndtering for TR - del 1 (AC-TR kursus)
13. - 14. november 2018
Kl. 10.00 - 16.00
Hotel Opus:
Egebjergvej 1, 8700 Horsens
8700 Horsens
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
16. maj 2018
218020

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk