Få budskabet igennem - retorik for tillidsrepræsentanter (AC-TR kursus) (Efterår)

Hensigt
På kurset får du redskaber til at komme igennem med dine budskaber. Vi træner kommunikation i forskellige situationer, som tillidsrepræsentanten kommer ud for: At informere om forandringer, at argumentere for et synspunkt, at give en ubehagelig besked ol. Hensigten er, at du skal blive mere bevidst om, hvordan netop du kan få gennemslagskraft i forskellige mundtlige situationer.

Udbytte
Efter kurset har du fået teoretisk indsigt i og praktiske erfaringer med det at:

  • Fange og fastholde tilhøreres opmærksomhed
  • Fokusere et budskab
  • Fremlægge i forskellige mundtlige situationer
  • Skabe troværdighed
  • Argumentere
  • Arbejde med stemme og krop
  • Give og modtage konstruktiv kritik

Form
Kurset er øvelsesbaseret og handler først og fremmest om, at deltagerne skal udvikle deres mundtlige kommunikation.

Der er en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, at deltagerne forbereder og fremlægger forskellige mundtlige oplæg, og at deltagerne modtager konstruktiv kritik fra underviserne og de øvrige deltagere. 

Varighed: 2 dage

Deltagelse i AC-TR kurset er gratis for BF's tillidsrepræsentanter og der ydes transportgodtgørelse til billigste offentlige transport.

 

Få budskabet igennem - retorik for tillidsrepræsentanter (AC-TR kursus) (Efterår)
25. - 26. september 2018
Kl. 10.00 - 16.30
Hotel Vejlefjord:
Sanatorievej 26
7140 Stouby
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
16. maj 2018
218021

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk