TR OK-Landsmøde om konfliktmuligheden

Bibliotekarforbundet afholder TR-OK-landsmøde om konfliktmuligheden

Program 
 
Kl. 10.00 – 10.30  Kaffe og rundstykker

Kl. 10.30 – 12.30  Orienteringen om og drøftelse af OK18-situationen,
                             herunder den varslede konflikt v/ formand Tine Segel

                             Orientering om og drøftelse af konfliktlån
                             v/ sekretariatschef Torben Jensen

Kl. 12.30 – 13.15  Frokost

Kl. 13.15 – 15.45  Workshops i grupper omkring konflikten
                             hvis den træder i kraft
                             Introduktion v/ medlemmer af hovedbestyrelsen

                                 a. Hvad sker der på de konfliktramte arbejdspladser
                                 b. Hvordan bakker øvrige arbejdspladser op omkring
                                     de konfliktramte
                                 c. Forslag til konkrete initiativer

                             Workshop foregår i grupper, hvorfra der vil blive givet
                             en kort opsummering til sidst.

                            Opsamling og tak for i dag v/ formand Tine Segel

                            (Der serveres kaffe under workshoppen)

                            Ret til ændringer forbeholdes

Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter. Udgifter til transport m.v. dækkes efter gældende regler af Bibliotekarforbundet.

Deltagergebyr: Det er gratis at deltage i arrangementet.

Tilmelding: Hvis du er logget ind på www.bf.dk, kan du klikke på 'Tilmeld' nedenfor!

TR OK-Landsmøde om konfliktmuligheden
14. marts 2018
Kl. 10.00 - 16.00
HUSET:
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
4. marts 2018
218034

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk