Årsdag for ledere 2018: Ledelse i en digital verden

I samarbejde med en række andre akademikerorganisationer inviterer BF igen til "Årsdag for ledere", som i år afholdes fredag den 4. maj 2018 i København.

Digitaliseringen forandrer samfundet og arbejdspladserne. Udviklingen rummer muligheder og udfordringer i alle sektorer som ledere skal forholde sig til. Samtidig udfordrer digitaliseringen også selve lederrollen og afkræver en nytænkning af ledelse sammen med behovet for udvikling af lederens digitale kompetencer.

På "Årsdag for ledere 2018" vil du høre om digitaliseringens ledelsesparadokser, ledelse af digitale indfødte, personlig og menneskelig ledelse i en digital verden samt behovet for digitale kompetencer.

Vi vil diskutere, hvad der skal til, for at udviklingen med digitaliseringen lykkes i praksis? Hvordan bruger vi digitaliseringen til at skabe større værdi, arbejdstrivsel, bedre service og nye forretningsmodeller? Og hvad betyder omstillingen for udviklingen af kompetente digitale ledere og medarbejdere enkeltvis og i fællesskab?

Program:

10.00 – 10.30

Check in og morgenmad

10.30 – 10.40

Velkomst
Ved Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

10.40 – 12.15

Ledelse af digitale indfødte og digitaliseringens paradokser
Søren Schultz Hansen, erhvervsforsker og rådgiver med speciale i digitale indfødte og ledelse. Forfatter til bøgerne digitale indfødte på job og digitaliseringens paradokser. Søren vil med afsæt i sin forskning bringe os nærmere en forståelse af behov og drivkræfter hos de digitale indfødte samt give konkrete eksempler på digitaliseringens udfordringer hos 12 danske virksomheder. I forlængelse af oplægget vil der være spørgsmål og diskussion, som også sætter egen ledelsesopgave og arbejdsplads i perspektiv.

12.15 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Det menneskelige lederskab i en digitaliseret organisation
Imran Rashid, speciallæge og it-iværksætter, gennemgår alle de faktorer, der spiller ind på menneskers evne til at præstere deres bedste i et digitaliseret arbejdsliv. En viden der er essentiel for lederen for at blive i stand til at give den rette ledelsesstøtte. Imran vil præsentere værktøjer til at kunne italesætte de ting, der betyder noget for menneskers produktivitet, uden at man kompromitterer medarbejdernes privatliv.

14.00 – 15.00

Ledelse i D-land
Ejvind Jørgensen, strategisk direktør I cBrain, digital vismand og en af initiativtagerne til etablering af Danmark 3.0.

Ejvind vil diskutere, hvad den digitale udvikling stiller af krav til ledelse på strategisk niveau i organisationer og virksomheder. Vi står i en samfundstransformation drevet af ny digital teknologi. En digital tsunami der udfordrer tid og sted og som forandrer både den måde vi lever, lærer og arbejder på samt vores kultur. Transformationen vil også ændre den måde vi leder på og stille nye krav til ledelsens kompetencer. Teknologien er her – men har vi ledelsen?

15.00 – 15.15

Kaffe

15.15 – 16.00

It-ledelse - nye kompetencer der er brug for
Hanne Westh Nikolajsen, lektor på IT universitet og leder af masteren i it-ledelse, taler om spillereglerne for den forandring som digitaliseringen medfører og behovet for den nye hovedingrediens i lederens værkstøjskasse som vil være at forholde sig til, hvilken betydning og indflydelse digitalisering har for lederopgaven. En digital omstilling som kræver, at man skal gøre tingene på en helt ny måde og typisk ikke bare inden for rammerne af den organisation man allerede har dvs. man skal både effektivisere og drifte samtidig med at man skal være klar til at udvikle og innovere.

16.00

Tak for i dag
Ved Birgith Sloth, formand for DM Leder

Ordstyrer: Jakob Elkjær, redaktør på Magisterbladet.

Målgruppe: Arrangementet er forbeholdt ledere, altså medlemmer som har ledelsesansvar.

Deltagergebyr: Det er gratis at deltage (arrangementet er kun åbent for medlemmer, som er ledere). Der er begrænset antal deltagerpladser. BF betaler for din deltagelse. Derfor er det vigtigt, at du melder afbud, såfremt du bliver forhindret i at deltage.

Arrangør: DM - Dansk Magisterforening i samarbejde med Jordbrugsakademikerne, Den Danske Dyrelægeforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, FAOD (Forbundet Arkitekter og Designere) og Bibliotekarforbundet.

Årsdag for ledere 2018: Ledelse i en digital verden
4. maj 2018
Kl. 10.00 - 16.00
Nordatlantens Brygge:
Strandgade 91
1401 København K
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
29. april 2018
218128

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk