Morgenmøde for ledere: Mødefacilitering

Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem. At kunne facilitere møder er også en vigtig del af dine kompetencer som leder.

En mødeleder kan sikre, at vi sidder med en dagsorden foran os, taler efter tur og får et referat sendt ud i morgen. Men ikke så meget mere. Derfor er der behov for, at vi parkerer mødelederen og sætter spot på facilitatorrollen, når du som leder skal sikre gode møder.

At facilitere møderne vil sige at styre formen stramt og venligt, så indholdet og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering er en form for mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen når det hele på den aftalte tid og alle har været på og er glade.

På dette Morgenmøde for ledere bliver du introduceret til redskaber til mødefacilitering, hvor vi kommer ind på:

  • Facilitering: at lægge en fast og venlig hånd om mødet
  • Hvad er de største udfordringer på jeres møder?
  • Inkluderende processer i møder
  • Facilitatorrollen – proaktiv styring og resultatskabelse

Der bliver også mulighed for at afprøve redskaberne i mindre, faciliterede grupper.

Oplægsholder er Ib Ravn, Ph.D., lektor, mødeforsker og faciliteringstræner, DPU, Aarhus Universitet. Forsker i facilitering af videnprocesser og mødeledelse og har udgivet fem bøger derom, bl.a. ”Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening” (Hans Reitzel, 2011) og ”Møder der kommer os i møde: Fra passiv lytning til faciliteret involvering” (Kursuslex, 2012).

Vi åbner dørene kl. 8.30 og serverer kaffe/te og en croissant, inden vi starter morgenmødet kl. 9.00.

Målgruppe: Arrangementet er forbeholdt ledere, altså medlemmer som har ledelsesansvar.

Deltagergebyr: Det er gratis at deltage (Morgenmødet er kun åbent for medlemmer, som er ledere).

Arrangør: Arrangementet er en del af rækken af Morgenmøder for ledere under titlen 'Inspiration og værktøjer til dig som er leder'.

Arrangørerne bag Morgenmøder for ledere

Møderækken er arrangeret af Bibliotekarforbundet i samarbejde med DM (Dansk Magisterforening), Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening, JA, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), FAOD (Forbundet Arkitekter og Designere), Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog.

Morgenmøde for ledere: Mødefacilitering
29. november 2018
Kl. 9.00 - 11.00
Dansk Journalistforbund:
Gl. Strand 50
1202 København K
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
14. november 2018
218219

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk