Gå-hjem-møde: Introduction to ”take the data out of bibliometrics” for better understanding the visuals

Statsgruppen og Data Science Faggruppen er gået sammen om en praktisk temadag centreret omkring bibliometri-data.

Niveauet er nybegyndere og lettere øvede – både når det handler om Bibliometri, men også når det handler om Data.

Målgruppen er kolleger som arbejder med eller har interesse for emnet.

Disclaimer: Der vil IKKE være programmering på programmet, men værktøjer, som begyndere kan anvende ASAP.

De to oplægsholdere er begge medlemmer af Data Science Faggruppens bestyrelse.

Lorna Wildgaard er Assistant Professor fra INF og Jeannette Ekstrøm er Specialkonsulent fra DTU Bibliotek. De har som formål/mission, at arbejdet med DATA skal relateres til nuværende ”biblioteks-opgaver”, så vi har cases vi forstår og sammen kan henvise til i væsenet.

De 3 timers gå hjem møde vil omfatte følgende:

  • Hvad er Bibliometri ?
  • Hvordan kan Bibliotekaren komme nærmere de data, der ligger til grund for beregningerne?
  • Gruppe arbejde med case: Hvad er en indikator? Hvad er synlig i en evaluering og hvad er usynlig? Vi analysere en ”forskers profil” som er en person med krop og sjæl herunder hvilke måleindikatorer findes, kan opfindes og hvilke forskeraktiviteter og output kan måles via bibliometri?
  • Kilder og forskelle, hvad er datagrundlaget i henholdsvis i de store citationsdatabaser Web of Science og  Scopus ?
  •  Formidlingsøvelse: Lav en analyse i Scopus og visualisere resultaterne 

Læringsmål: alle kommer hjem fra eftermiddagen med ”data i fingrene” og større forståelse for bibliometri end da de kom.

Der serveres kaffe/the – kage og snacks.

Evt. spørgsmål kan stilles til Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek - jeek@dtu.dk

Gå-hjem-møde: Introduction to ”take the data out of bibliometrics” for better understanding the visuals
23. oktober 2018
Kl. 13.00 - 16.00
KU - Institut for Informationsstudier:
Søndre Campus, bygning 4
Njalsgade 76
2300 København S
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
18. oktober 2018
218221

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk