Kunstfaggruppens medlemsmøde og rundvisning på BLOX

BLOX

Kunstfaggruppen inviterer alle medlemmer af faggruppen til rundvisning på BLOX, mødestedet for arkitektur, design og bykultur, efterfulgt af medlemsmøde med debat og dialog om, hvordan Kunstfaggruppen skal udvikle sig.

Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at arbejde med, hvordan Kunstfaggruppen skal udvikle sig fremover.

Baggrund
Biblioteksverdenen har ændret sig meget siden faggruppens oprettelse. Kunstfaggruppens bestyrelse inviterer medlemmer af faggruppen til sammen at undersøge og finde frem til, hvordan vi skaber en faggruppe, der bedst muligt understøtter medlemmernes interesser og ønsker i biblioteksverdenen år 2018 og de næste mange år frem.

På mange folkebiblioteker er arbejdet med kunst og kunstudstillinger i dag en del af det tværfaglige arbejde med kulturformidling f.eks. sammen med arrangementer og workshops. På forskningsbibliotekerne har der været mange sammenlægninger, så kunsten er blevet del af bredere afdelinger og organisationer.

Hvad skal vi som faggruppe?
Bestyrelsen mener, at vi må have en dialog om, hvordan faggruppen skal udvikle sig.

Nogle af de spørgsmål, vi har diskuteret det sidste år, er følgende:

  • Skal vi prøve at arbejde mere bredt med kulturformidlingsområdet? F.eks. med:
    • udstillinger i bredere forstand end kunstudstillinger
    • med arrangementsudvikling
  • Hvis vi forandrer os, skal vi så stadig hedde Kunstfaggruppen?
  • Skal vi fortsat have fokus på kunsten, som det sker i dag i faggruppen, og arrangere rundvisninger, studieture mm.?
  • Kan vi skabe en faggruppe, der kan rumme alt det ovenstående?

Denne samtale vi vil gerne løfte ud af bestyrelsen og tage med alle de medlemmer, der kan, vil og har mulighed for at deltage.

Derfor inviterer vi dig jer til medlemsmøde torsdag den 29. november 2018 på BLOX, Bryghuspladsen, 1473 KBH K.

Vi har inviteret Niels Bergmann, udviklingskonsulent i BF, til at facilitere en god proces og diskussion på medlemsmødet.

Vi begynder med en rundvisning på BLOX fra kl. 17 til ca. kl. 18 og holder derefter medlemsmøde indtil kl. 20.00.

Til arrangementet vil der være en let servering.

Vi håber meget, at du og mange andre medlemmer vil komme og give jeres input til, hvilken faggruppe I ønsker fremover – en faggruppe, som I kan se jer selv i som aktive medlemmer .

Ved Kunstfaggruppens kommende generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 stopper en stor del af den nuværende bestyrelsen. Derfor er der et stort behov for, at I som medlemmer engagerer jer i processen med udvikling af Kunstfaggruppen.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på arrangementet og medlemsmødet, må du meget gerne sende os dine tanker og ideer på mail: Lone Eriksen – laer@odense.dk eller Marie Kruchov – mkruchov@hotmail.com.

Tilmeld dig til medlemsmødet til Lone Eriksen - laer@odense.dk. Seneste tilmelding er den 8. november 2018 kl. 12.00.

Målgruppe: Medlemmer af Kunstfaggruppen.

Arrangør: Kunstfaggruppen.

Kunstfaggruppens medlemsmøde og rundvisning på BLOX
29. november 2018
Kl. 17.00 - 20.00
BLOX:
Bryghuspladsen
1473 København K
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
218241

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk