FKKB's Generalforsamling 2019

Også i år afholdes årets generalforsamling på en hverdagsaften, hvor ví kl. 18.00 starter med spisning inden vi kl. 19.00 har aftenens første punkt - det faglige indslag:

Bestyrelsen har fået Knud Romer til at komme og give os en opsang om bibliotekernes OG bibliotekarernes berettigelse i en tid hvor bl.a. borgerservice filtres sammen med bibliotekernes dagligdag og i nogle tilfælde måske skygger for traditionelle biblioteksopgaver.
En tid som byder at mest muligt sker selvbetjent – åbningstiden udvides med selvbetjent tid samtidig med at den betjente tid indskrænkes under devisen: De der kan selv vil selv!

En opsang der giver et signalement af samfunds- og kulturpolitiske tendenser med et blik på bibliotekerne og deres rolle i dagens Danmark, er opgaven vi har bedt Knud Romer give et bud på.

Efter Knud Romers opsang afvikles den almindelige generalforsamling.

Endelig dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning (s. 3)

3. Regnskab (s. 7)

4. Indkomne forslag:
 A. Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af vedtægter – fremsat af bestyrelsen. (s. 9)

 B. Øvrige forslag
Der er ikke indkommet forslag

5. FKKB´s principprogram incl. fokuspunkter (s. 14-15)

6. Budget (s. 7)

7. Valg af bestyrelse:
 A. Valg af 1 kasserer

Hanne Ougaard er fratrådt ansættelsen i Københavns Biblioteker med udgangen af maj 2018 – men blev genvalgt i 2018.

 B. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. bestyrelsens sammensætning i §3)
Efter tur afgår tillidsrepræsentant Christine Nederlund.

 C. Valg af 1 suppleant for kassereren samt valg af 2 suppleanter for de øvrige bestyrelsesmedlemmer
Der blev i 2018 ikke valgt suppleanter.

8. Valg af fanebærer og suppleant for denne
Tage Sørensen og suppleant Andreas Brix afgår efter tur.

9. Valg af 2 kritiske revisorer samt en suppleant for disse
Andreas Brix og Inger Bressendorff-Madsen afgår efter tur

Målgruppe: Medlemmer af Foreningen Københavns Kommunes Bibliotekarer (FKKB)

Deltagergebyr: Det er gratis at deltage

FKKB's Generalforsamling 2019
12. marts 2019
Kl. 18.00 - 23.30
Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
7. marts 2019
219001

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk