Faggruppen for Medicinsk Informations Generalforsamling 2019

Der indkaldes til Generalforsamling 2019 i Faggruppen for Medicinsk Information fredag den 5. april 2019 i Akademikertårnet på Frederiksberg.

I forhold til vedtægterne skal forslag til ændring af vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 4. januar 2019 og offentliggøres senest 20. februar 2019.

Andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 20. februar 2019.

Dagsorden

  1. Valg af dirigents og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Evt. valg af stemmeudvalg
  9. Evt.

Vedtægter for Faggruppen for Medicinsk Information kan ses på bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/FaggrupperSC/MedicinskInformation/Vedtaegter.

Der vil være et arrangement om formiddagen i faggruppen, nærmere info følger.

Arrangør: Faggruppen for Medicinsk Information.

Faggruppen for Medicinsk Informations Generalforsamling 2019
5. april 2019
Kl.
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
219014

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk