Personlig power (AC-TR kursus)

Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.

Som tillidsrepræsentant - såvel som i andre sammenhænge på arbejdspladsen og i hjemme-/privatlivet - er der stor sandsynlighed for at komme til at stå i situationer, hvor man skal opbyde al sin energi og overvinde personlige barrierer for med handlekraft at kunne gå aktivt og konstruktivt ind i en konfrontation med henblik på at opnå resultater.

Erfaringen siger, at vi alle besidder skjulte ressourcer, og at en indre såvel som ydre modstand kan overvindes gennem bevidst kortlægning og udnyttelse af det personlige potentiale i en problemløsningssituation.

Udbytte
Uden hverken at være terapeutisk eller at gå i dybden med psykologiske teorier vil kurset præsentere værktøjer til brug for den enkelte deltager indenfor området:

  • Personlig gennemslagskraft
  • Aflæsning af eget og andres energiniveau
  • Ansvarlighed

Kurset byder derudover på teknikker til kortlægning af det personlige potentiale, til opstilling af målsætninger, og til at 'læse' den følelsesmæssige temperatur i et samarbejde.

Form
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg/samtaleforelæsning, dialog og praktiske øvelser - individuelt og i grupper.

Varighed: 2 dage

Deltagelse i AC-TR kurset er gratis for BF's tillidsrepræsentanter og der ydes transportgodtgørelse til billigste offentlige transport.

Kurset udbydes kun denne ene gang i 2019

Personlig power (AC-TR kursus)
22. - 23. oktober 2019
Kl. 10.00 - 16.00
Hotel Opus:
Egebjergvej 1, 8700 Horsens
8700 Horsens
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
11. november 2018
219017

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk