Praktisk konflikthåndtering for TR - del 2 (AC-TR kursus)

Hensigt
At bygge videre på kurset - praktisk konflikthåndtering for TR, hvor du fik værktøjer til at analysere og gå mere afslappet og bevidst til de konflikter som TR står i.

På kurset arbejder vi med at skærpe din bevidsthed om, hvornår du vælger at være bisidder, konfliktløser, kollega eller blot medmenneske etc.

Du vil blive trænet via rollespil i svære samtaler i en gruppe, og vi vil arbejde med det at kunne inkludere 'de vanskelige kolleger's' synspunkter, så alle kan ende med at tage ejerskab af beslutninger på de mange møder der holdes, i stedet for det der ofte sker - nemlig at nogle går ud og gør, som de plejer.

Indhold
Du lærer:

  • at bevare overblikket når du møder konflikter, som du også selv er involveret i
  • at hjælpe kolleger i konflikt til at genetablere kontakten
  • at vide hvornår du er konfliktløser, og hvornår du skal vælge en anden kasket
  • at turde være i kaos og bevare modet
  • at optræde upartisk hvor det er relevant for, at kolleger bevarer ejerskab til egne konflikter
  • at lede et svært møde hver alle bliver inkluderet
  • at tilrettelægge et møde efer metoden 'deep democracy'

OBS! - Kurset udbydes kun én gang i 2019.

Der er et begrænset antal pladser.

Varighed: 2 dage

Deltagelse i AC-TR kurset er gratis for BF's tillidsrepræsentanter og der ydes transportgodtgørelse til billigste offentlige transport.

Tilmelding: Hvis du er logget ind på www.bf.dk, kan du klikke på 'Tilmeld' nedenfor!

Praktisk konflikthåndtering for TR - del 2 (AC-TR kursus)
21. - 22. maj 2019
Kl. 10.00 - 16.00
Hotel Haraldskær:
Skibetvej 140
7100 Vejle
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
11. november 2018
219022

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk