Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde? (AC-TR kursus)

Hensigt
Kursets hensigt er at skærpe TR’s forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR’s arbejde. Det gælder bl.a. i forhold til de lokale lønforhandlinger og diskussioner om fx midler til kompetenceudvikling. Kurset gør endvidere TR bedre klædt på til de generelle drøftelser i SU/MED.

Udbytte
Efter kurset vil du som TR være styrket til at indgå i dialog med ledelsen om din institutions budgetmæssige forhold, herunder de økonomiske rammer for TR’s arbejde. Således klæder kurset dig bedre på til at varetage rollen som TR, både når det gælder lønforhandlinger og som SU/MED-medlem.

Deltagelse i kurset vil
• Øge din indsigt i, hvordan du bedre kan gennemskue din institutions budgetter
• Skabe en forståelse for din institutions budgetplanlægning og processen bagved
• Give indsigt i, hvordan institutionens økonomiske rammer også har betydning for de lokale lønforhandlinger
• Klæde dig generelt bedre på til arbejdet i SU/MED-udvalget, herunder hvordan du som SU/MED medlem har mulighed for at øge din indflydelse på bl.a. budgetplanlægningen.

Form
Kurset henvender sig primært til TR, der skal deltage i lønforhandlinger med ledelsen. Undervisning vil foregå dels via gennemgang af de basale regler for fastlæggelse af institutionernes budgetter, herunder sondringen mellem budgettet til hhv. lønudgifter og til øvrige driftsudgifter. Dels via fokus på centrale tidspunkter for bl.a. budgetplanlægningen med henblik på indflydelse.Endvidere vil der være erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Varighed: 2 dage

Kurset ubydes kun én gang i 2019

Deltagelse i AC-TR kurset er gratis for BF's tillidsrepræsentanter og der ydes transportgodtgørelse til billigste offentlige transport

Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde? (AC-TR kursus)
12. - 13. marts 2019
Kl. 10.00 - 16.00
Hotel Opus:
Egebjergvej 1, 8700 Horsens
8700 Horsens
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
11. november 2018
219023

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk