Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø - også en sag for TR (AC-TR kursus)

Hensigt
“Hvordan kan han tro, at vi kan nå det?”
“En ny organisationsforandring? Men den sidste er jo slet ikke gennemført endnu?”
“Jeg bliver nødt til at arbejde i aften, hvis jeg skal nå at blive færdig til torsdag.”

Tid til kerneopgaven, mulighed for at levere et godt stykke arbejde, og det at kunne gøre en forskel er med til at definere en attraktiv arbejdsplads for akademikere.

Men mange akademikere oplever i disse år et stigende pres i form af arbejdsopgaver, der hober sig op, uklare og høje krav samt udfordringer med at nå at lave arbejdet i en ordentlig kvalitet. Det leder til alt fra mistrivsel til sygemeldinger pga. stress og lignende.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.

Alt for ofte ses der en tendens til, at arbejdsmiljøproblemerne individualiseres, og mange akademikere føler de står alene med udfordringerne. Men hvis problemerne for alvor skal løses, er det nødvendigt, at arbejdspladserne bliver langt bedre til at forebygge samt tilrettelægge dagligdagen på en måde, hvor der skabes balance mellem krav og ressourcer.

Indhold
Kurset belyser TR’s rolle i forhold til udfordringerne med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

På kurset kommer vi ind på:

  • Hvad er socialt og organisatorisk arbejdsmiljø?
  • Hvordan kan du som tillidsvalgt arbejde med socialt og organisatorisk arbejdsmiljø i praksis, og hvad er din rolle?
  • Hvordan samarbejder du bedst med de øvrige aktører på arbejdspladsen – ledere, abejdsmiljørepræsentanter m.fl.?
  • Hvilke redskaber, regler og aftaler er der på området, og hvordan kan du som TR bedst arbejde med dem i dagligdagen?
  • Hvordan inddrager du bedst dit bagland? Hvilke dilemmaer kan du som TR støde ind i, og hvilke handlemuligheder har du?
  • Hvordan kan du være med til sætte socialt og organisatorisk arbejdsmiljø systematisk og strategisk på dagsordenen på din arbejdsplads?
  • Hvor kan du som TR hente hjælp og støtte til arbejdsmiljøarbejdet?

På kurset vil du som TR gå hjem med viden om de vigtigste faktorer, der påvirker det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, og få indblik i, hvordan du kan handle i praksis for at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Bl.a. vil vi gribe fat i selvledelse, stress og balancen mellem privat og arbejdsliv. Ligesom vi vil tage fat på, hvilke instrumenter tillidsrepræsentanterne har til rådighed, når de skal indgå i arbejdet med lovpligtig opfølgning på arbejdspladsvurderinger, udarbejdelsen af trivselsmålinger mv.

Kurset er målrettet tillidsrepræsentanter, men også arbejdsmiljørepræsentanter vil have udbytte af kurset. For så vidt angår arbejdsmiljørepræsentanter erstatter kurset ikke den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage i, men er et supplement.

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem samtaleforelæsning, praktiske situationer/cases og opgaver.

Varighed: 2 dage

Kurset udbydes kun denne ene gang i 2019

Deltagelse i AC-TR kurset er gratis for BF's tillidsrepræsentanter og der ydes transportgodtgørelse til billigste offentlige transport.

Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø - også en sag for TR (AC-TR kursus)
25. - 26. september 2019
Kl. 10.00 - 15.00
Hotel Vejlefjord:
Sanatorievej 26
7140 Stouby
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
11. november 2018
219025

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk