TR-uddannelse Modul A 2019

På Bibliotekarforbundets TR-grunduddannelse bliver du som ny TR eller ny TR-suppleant klædt godt på til at kunne agere i den nye rolle både i forhold til arbejdspladsen, kolleger og BF.

TR-grunduddannelsen består en række moduler. Modul A foregår over 3 dage og har til formål at komme omkring følgende:

  • At belyse TR's forskellige roller, herunder bisidderrollen
  • At gøre TR bekendt med lokale samarbejdsregler og samarbejdssystemet
  • At få en introduktion til relevante arbejdsmiljøregler og arbejdstidsregler, og TR's rolle i forhold til arbejdsmiljørepræsentanter
  • At opnå viden om AC-overenskomsten og aftaler for tjenestemænd, lønsystemer og forhandlingssystem
  • At opnå kendskab til forvaltnings- og offentlighedsret, herunder ytringsfrihed

Undervisningsformen er oplæg, gruppearbejde, drøftelser og refleksion.

Målgruppe: Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter.

Pris: TR-uddannelsen er gratis og der ydes løn- og transportrefusion efter gældende regler.

Arrangør: Bibliotekarforbundet.

TR-uddannelse Modul A 2019
25. - 27. februar 2019
Kl. 10.00 - 16.30
HUSET:
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
20. januar 2019
219033

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk