TR-uddannelse Modul B 2019 (København)

Bibliotekarforbundets TR-uddannelse - Modul B - giver en introduktion til de væsentligste emner indenfor ansættelsesretten.

Bibliotekarforbundets TR-uddannelse Modul B afholdes over 1 dag.

Formålet med Modul B er, at give tillidsrepræsentanter og suppleanter en indsigt i de væsentligste ansættelsesretlige problemstillinger og regler i forbindelse med

  • Ansættelse
  • Under ansættelsen
  • Ved afsked af offentligt ansatte

Undervisningsformen er oplæg og drøftelse.

Målgruppe: Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter som har gennemgået Modul A.

Pris: TR-uddannelsen er gratis og der ydes løn- og transportrefusion efter gældende regler.

Arrangør: Bibliotekarforbundet.

TR-uddannelse Modul B 2019 (København)
11. april 2019
Kl. 9.00 - 17.00
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
7. marts 2019
219036

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk