BØFA's Generalforsamling 2019

Der afholdes generalforsamling Generalforsamling i BØFA – Børnebibliotekarernes Faggruppe under Bibliotekarforbundet.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. marts kl. 19.30 på Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Generalforsamlingen bliver afholdt i forbindelse med "BØFA konference 2019: Børnebibliotekarens mange kasketter", som finder sted fra onsdag den 27. marts til 29. marts 2019 vi arbejder på, men man er selvfølgelig velkommen, selvom man ikke deltager i konferencen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 2. Formandens beretning

 3. Indkomne forslag til vedtægtsændringer:
  Bestyrelsen stiller følgende forslag:

  Generalforsamling, § 4 stk. 1
  ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april måned.”
  - Maj måned fjernes, da det er i modstrid med Bibliotekarforbundets Standardvedtægter for faggrupper.

  Bestyrelse, § 5 stk 6
  Tilføjes:
  ”Første bestyrelsesmøde afholdes med deltagelse af både afgående og nyvalgte bestyrelse.”

  Økonomi, § 6 Stk. 2
  ”Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet. Kontingent for interessemedlemskab er det samme som for almindelige medlemmer. Til gengæld sættes prisen for deltagelse i arrangementer for interessemedlemmer højere end for almindelige medlemmer.”

 4. Regnskab for 2017 og 2018 inkl. udtalelse fra de kritiske revisorer.
  Regnskab kan ses senere på bloggen

 5. Budgetforslag for 2019/2020 med forslag til kontingentets størrelse.
  Budget kan ses senere på bloggen

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Kontakt evt. Christine, hvis du ønsker at stille op.

 7. Valg af stemmeudvalg.

 8. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant.


Husk at forslag til ændring af BØFA’s vedtægter skal være BØFA's bestyrelse i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen – dvs. den 27. december 2018.

Øvrige forslag skal være BØFA's bestyrelse i hænde senest 6 uger før – dvs. den 13. februar 2019.

Arrangør: BØFA – Børnebibliotekarernes Faggruppe under BF.

BØFA's Generalforsamling 2019
27. marts 2019
Kl. 19.30
Vingsted Centret:
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
219041

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk