Data Science Faggruppens Generalforsamling 2019

Faggruppen for Data Science – General forsamling 

Program for d. 5/3 i Akademikerhuset på Peter Bangsvej 

16.30-16.45 – ankomst inkl. kaffe/kage/vand

16.45-18.00 Generalforsamlingen starter 1. Valg af dirigent og referent.

  1. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  2. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
  3. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
  4. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  7. Valg af stemmeudvalg.

Vedtægt for Data Science Faggruppen

18.00-18.30 – servering af mad, inkl. øl, vin, vand

18.30-20.30 Generalforsamlingen bliver afsluttet af et medlemsmøde med Pernille Tranberg om Data Etik. Hendes oplæg vil dreje komme omkring flere data etiske aspekter, som er relevante for medlemmer af Data Science faggruppen, og vi håber på en god debat og snak efterfølgende.

Titel: DATA ETISKE pointer og cases fra virkeligheden.

Oplægsholder: Pernille Tranberg, DataEthics Consultings

Dataetik er på alles læber. Blandt regulatorerne, virksomhederne og forskerne. Men hvad er dataetik egentlig og hvor er forskellen mellem at være GDPR compliant og dataetisk. Hør en række eksempler på dataetiske udfordringer og løsninger blandt offentlige og private virksomheder og institutioner.  20.30-21.00 – løs snak og tak for i aften.

 

Data Science Faggruppens Generalforsamling 2019
5. marts 2019
Kl. 16.30 - 21.00
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Gratis
26. februar 2019
219042

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk