Data Science Faggruppens Generalforsamling 2019

Data Science Faggruppen afholder sin generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 i Akademikerhuset på Frederiksberg.

Data Science er BF's faggruppe for Data Librarianship som har fokus på områderne Data Science og Data Management. I tilknytning til generalforsamlingen afholder faggruppen et fagligt arrangement med oplæg - information følger.

Forslag til ændring af Data Science Faggruppens vedtægter skal være faggruppens bestyrelse i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. december 2018.

Øvrige forslag skal være Data Science Faggruppens bestyrelse i hænde senest 6 uger før, dvs. senest den 29 januar 2019.

Arrangør: Data Science Faggruppen under BF.

Data Science Faggruppens Generalforsamling 2019
5. marts 2019
Kl. 16.30 - 21.00
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
219042

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk