Data Science Faggruppens Generalforsamling 2019 og medlemsmødet "DATAETISKE pointer og cases fra virkeligheden"

Data Science Faggruppen under BF afholder sin generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 i Akademikerhuset på Frederiksberg. Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmødet "DATAETISKE pointer og cases fra virkeligheden".

Program:

16.30-16.45

Ankomst inkl. kaffe/kage/vand

16.45-18.00

Generalforsamlingen starter

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Valg af stemmeudvalg.
Vedtægter for Data Science Faggruppen

18.00-18.30

Servering af mad, inkl. øl, vin, vand

18.30-20.30

DATAETISKE pointer og cases fra virkeligheden
Generalforsamlingen bliver afsluttet af et medlemsmøde med Pernille Tranberg om Dat etik. Hendes oplæg vil dreje komme omkring flere dataetiske aspekter, som er relevante for medlemmer af Data Science faggruppen, og vi håber på en god debat og snak efterfølgende.

Dataetik er på alles læber. Blandt regulatorerne, virksomhederne og forskerne. Men hvad er dataetik egentlig og hvor er forskellen mellem at være GDPR compliant og dataetisk. Hør en række eksempler på dataetiske udfordringer og løsninger blandt offentlige og private virksomheder og institutioner.

Oplægsholder: Pernille Tranberg, DataEthics Consultings.

20.30-21.00

Løs snak og tak for i aften

Arrangør: Data Science Faggruppen under BF.

Data Science Faggruppens Generalforsamling 2019 og medlemsmødet "DATAETISKE pointer og cases fra virkeligheden"
5. marts 2019
Kl. 16.30 - 21.00
Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Gratis
1. marts 2019
219042

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk