Informations- og IT-sikkerhed - Miniuddannelse (5 kursusdage) (April-juni 2019 i København)

Informations- og IT-sikkerhed er en miniuddannelse over fem kursusdage med fokus på de centrale begreber inden for IT-sikkerhed. Hvordan ser trusselsbilledet ud i dag, og hvilke teknologier er i anvendelse? Hvad betyder GDPR for håndteringen af organisationens data? Strategier og procedurer for informationssikkerheden.

Informations- og IT-sikkerhed - Miniuddannelse

IT-sikkerhedsproblemerne vokser i disse år i et omfang, så der bliver brug for mange medarbejdere, som har viden og kompetencer inden for IT og informationssikkerhed. Der har de seneste år været et intenst fokus på informationssikkerhed, bl.a. på grund af en række alvorlige sager om databrud og tab af større mængder personfølsomme data. Der er et øget behov for at strukturere arbejdet med sikkerhed.

Arbejdet med informationssikkerhed professionaliseres og udvikles løbende for at øge den tekniske robusthed i virksomheder og organisationer. Med en baggrund som bibliotekar, cand.scient.bibl, informationsspecialist, vidensmedarbejder eller lignende har du gode forudsætninger for at forstå sammenhængen mellem det tekniske og det brugerrettede.

På miniuddannelsen bliver du introduceret til begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Vi kommer til at arbejde med de dybt komplicerede IT-sikkerhedsspørgsmål, som i højere og højrere grad får betydning som følge af den øgede digitaliseringen.

Samtidig har mange IT-medarbejdere fået en ny type kollega i form af de administrative robotter. Hvilken indflydelse får det på vores arbejdspladser - og har det IT-sikkerhedsmæssige konsekvenser?

IT-sikkerheden er stadig afhængig af mennesker. Miniuddannelsen Informations- og IT-sikkerhed giver dig bedre forudsætninger for kunne arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.


Få overblik over de 5 kursusdage på ’Informations- og IT-sikkerhed’:

 • Modul 1 (1 kursusdag): Tirsdag den 30. april 2019
 • Modul 2 (2 kursudage): Tirsdag den 14. maj 2019 og tirsdag den 28. maj 2019
 • Modul 3 (2 kursusdage): Tirsdag den 11. juni 2019 og tirsdag den 18. juni 2019

Alle kursusdage afholdes fra kl. 9.30 til 16.30 i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2 på Frederiksberg.

Læs om de enkelte kursusdage i uddannelsesprogrammet.

Efter at have deltaget i miniuddannelsen:

 • Har du fået indblik i de arbejdsmæssige forandringer, som den øgede digitalisering medfører
 • Har du fået indsigt i relevante IT-sikkerhedsproblemer – her og nu og i de kommende år
 • Er du i stand til at kommunikere omkring mere komplekse IT-tekniske problemstillinger
 • Er du i højre grad i stand til formidle og forklare IT-tekniske begreber og problemstillinger.

Undervisningsform:
Undervisningen består af en kombination af oplæg, præsentation af cases samt workshops og refleksioner i grupper.

Som en del af læringen på uddannelsen producerer vi i fællesskab et ”whitepaper” – en slags ”parlør” på IT-sikkerhedsområdet – som indeholder et bud på, hvad en række af de mest centrale IT-sikkerhedsbegreber dækker over.

En typisk kursusdag kunne se sådan ud:

 • Oplæg
 • Kaffepause/smalltalk om IT-sikkerhed
 • Grupperefleksion og ”redaktionsmøde”: hvad skal med i vores ”whitepaper”, og hvorfor er det relevant?
 • Frokost
 • Konkrete cases / Specialemner
 • Kaffepause/smalltalk om IT-sikkerhed
 • IT-cases bliver præsenteret i et bogcafe-format, bl.a. gennem oplæg fra kursisterne
 • Dagen rundes af med konkret planlægning af de aktiviteter, som de enkelte "produktionsgrupper" bag vores whitepaper efter eget valg har påtaget sig.

Mellem kursusdagene vil der være forberedelse i form af arbejdet med vores whitepaper om IT-sikkerhed.

Målgruppe:
På miniuddannelsen bygger vi videre på dine kompetencer som specialist i at fremsøge og organisere information. Uddannelsen er målrettet dig som bibliotekar, cand.scient.bibl., informationsspecialister m.v., som har fokus på og interesse for at arbejde med informations- og IT-sikkerhed.

Uddannelsen er åben for alle interesserede.

Der er plads til op til 18 deltagere på uddannelsen. Uddannelsen gennemføres ved minimum 10 deltagere.

Thomas KrabbenUnderviser på uddannelsen:
Thomas Krabben, civilingeniør, Master i Professionel Kommunikation.

Thomas arbejder med forandringsprocesser i forbindelse med indførsel af ny teknologi med særligt fokus på arbejdsopgavernes forandring, hvor der inddrages elementer af fremtidsforskning kombineret med en solid erfaring fra involvering i mange IT-implementeringsprojekter.

I den sidste halvdel af 2010’erne har han haft et særligt fokus på organisationsforandringer i forbindelse med anvendelse af Artificial-/Business Intelligence, IT-sikkerhed herunder også GDPR (General Data Protection Regulation) og Robotic Process Automation (RPA).


Deltagerpris:
Pris for at deltage i hele miniuddannelsen bestående af tre moduler over samlet fem kursusdage.

 • Pris for medlemmer af BF: 4.995 kr
 • Pris for ledige medlemmer samt studentermedlemmer: 1.295 kr (begrænset antal pladser)
 • Pris for ikke-medlemmer: 9.995 kr.

Medlemmer af BF har fortrinsret til pladserne.

OBS!
Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig til medlemspris. Hvis du er offentligt ansat, skal du oplyse EAN-nummer ved tilmeldingen - ellers faktureres deltagergebyret til din privatadresse.

Priserne inkluderer:

 • Fuld forplejning bestående af morgenbrød, frokostbuffet med en vand, kage samt kaffe, te samt isvand.
 • Adgang til kursusmaterialer via BF’s Learning Management System på learn.bf.dk.

Når du deltager i miniuddannelsen, bliver du oprettet som bruger på learn.bf.dk for at kunne få adgang til kursusmaterialer. På learn.bf.dk bliver du oprettet med navn og emailadresse.

Sted:
Undervisningen foregår hos BF i Akademikertårnet på Lindevangs Allé 2 på Frederiksberg. (Frokosten indtages i Akademikerhuset, få minutters gå-afstand fra kursusstedet).

Har du spørgsmål...
...til miniuddannelsen, så kontakt Niels Bergmann, udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i Bibliotekarforbundet, på nb@bf.dk eller tlf. 38 38 06 32.

Arrangør:
Miniuddannelsen ”Informations- og IT-sikkerhed” er udviklet af Bibliotekarforbundet og Privatgruppen i BF i samarbejde med KEA Kompetence.

Miniuddannelsen Informations- og IT-sikkerhed er udviklet af Bibliotekarforbundet og Privatgruppen i BF i samarbejde med KEA Kompetence

Informations- og IT-sikkerhed - Miniuddannelse (5 kursusdage) (April-juni 2019 i København)
30. april. - 18. juni 2019
Kl. 9.30 - 16.30
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: 4.995,00
Studerende: 1.295,00
Ledig: 1.295,00
Ikke-medlem: 9.995,00
8. april 2019
219044

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk