Kunstfaggruppens Generalforsamling 2019

Kunstfaggruppen i BF afholder sin generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 på Frederiksberg.

Forslag til ændring af Kunstfaggruppens vedtægter skal være Kunstfaggruppens bestyrelse i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen, dvs. senest den 13. december 2018.

Øvrige forslag skal være faggruppens bestyrelse i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 30. januar 2019.

Kandidater til bestyrelsen er meget velkomne. Ved den kommende generalforsamling stopper en stor del af den nuværende bestyrelse. Derfor er der et stort behov for nye medlemmer til bestyrelsen.

Arrangør: Kunstfaggruppen i BF.

Kunstfaggruppens Generalforsamling 2019
13. marts 2019
Kl.
Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
219071

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk