Referencefaggruppens Generalforsamling 2019

Referencefaggruppen under BF inviterer til generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 11-12 i Akademikertårnet hos BF på Frederiksberg.


Efter generalforsamlingen afholder Referencefaggruppen kurset "Introduktion til nyt netpunkt.dk" fra kl. 13 til 16 i samme lokale. For at deltage i kurset skal du tilmelde sig separat her. Deltagelsen i kurset er gratis for medlemmer af Referencefaggruppen.


Forslag til ændring af faggruppens vedtægter skal være faggruppen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen, og offentliggøres senest 6 uger før denne.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være faggruppen i hænde senest 6 uger før dennes afholdelse.

Forslag sendes til Tina Woge Nielsen (twn@esbjergkommune.dk).

Arrangør: Referencefaggruppen under BF.

Referencefaggruppens Generalforsamling 2019
26. marts 2019
Kl. 11.00 - 12.00
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Gratis
8. marts 2019
219074

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk