IT-faggruppens Generalforsamling 2019

IT-faggruppen under BF inviterer til ordinær generalforsamling torsdag den 4. april 2019 i Akademikertårnet på Frederiksberg.

Før generalforsamlingen vil der være et fagligt arrangement - yderligere information følger. Efter generalforsamling følger mad, ølsmagning og networking.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
5) Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
6) Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Evt.

Forslag til ændring af faggruppens vedtægter skal være faggruppen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen, dvs. senest den 4. januar 2019.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være faggruppen i hænde senest 6 uger før, dvs. senest den 21. februar 2019.

Ønsker du at stille op til IT-faggruppens bestyrelse, kan du enten oplyse det på generalforsamlingen eller på forhånd give én fra bestyrelsen besked med et par linier om, hvem du er. Det er muligt at stille op, selvom du ikke kan være til stede på generalforsamlingen.

Den nuværende bestyrelse opfordrer alle faggruppens medlemmer til at overveje at stille op til bestyrelsesarbejdet – uanset hvor I landet du bor eller arbejder.

Arrangør: IT-faggruppen under BF.

IT-faggruppens Generalforsamling 2019
4. april 2019
Kl.
Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
219075

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk