META's Generalforsamling 2019

META - BF's faggruppe vedrørende metadata - afholder sin ordinære generalforsamling fredag den 26. april 2019 på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2 i Aarhus.

Forslag til ændring af vedtægterne skal være faggruppens bestyrelse i hænde senest 25. januar 2019.

Øvrige forslag skal være faggruppens bestyrelse i hænde senest 15. marts 2019.

En endelig dagsorden og yderligere oplysninger følger.

Arrangør: META - BF's faggruppe vedrørende metadata.

META's Generalforsamling 2019
26. april 2019
Kl.
DOKK1, Aaarhus Kommunes Biblioteker:
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Århus C
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
219077

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk