META's Generalforsamling 2019

14.00-15.00
Mulighed for rundvisning på Dokk1

15.00-16.00
Fagligt oplæg: Lars Johnsen - Googles transformation fra søge- til svaremaskine: Implikationer for metadata?

16.00-17.30
Generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
  • Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
  • Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  • Valg af stemmeudvalg
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Evt.

18.00
Middag på Restaurant Olive - https://olive.dk/

META's Generalforsamling 2019
26. april 2019
Kl. 14.00 - 20.00
DOKK1, Aaarhus Kommunes Biblioteker:
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Århus C
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
12. april 2019
219077

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk