TR-Tirsdag: Hvordan kommer I videre efter fyringer, flytninger og svære forandringer?

Når arbejdspladsen rammes af fyringsrunder, flytninger, fusioner eller andre svære forandringer, er der flere grupper af kolleger, du som tillidsvalgt skal tage hånd om. Dem der siger farvel, dem der bliver, dem der flyttes rundt.

Vi reagerer forskelligt på forandringer, og har ikke alle brug for at komme videre på samme måde. Derfor vil vi gerne gøre dig klogere på forandringsprocesser og reaktionsmønstre, så du bedre kan tage hånd om kollegerne og dig selv. Vi ved, at organisationer, der gennemgår større omlægninger, nedskæringer eller direkte fyringsrunder ofte har deres fokus på, hvordan den nye struktur skal se ud. Eller de har travlt med at planlægge, hvordan afskedigelserne gennemføres mest skånsomt. Men hvordan genfinder man arbejdsglæde, mål og retning for de medarbejdere der skal fortsætte? Ledelsesmæssigt fokus på processerne og tiden efter omorganiseringer, nedskæringer og afskedigelser er helt afgørende, og her har TR og AMR et stort ansvar. Arbejdet i TRIO-gruppen, SU, MED-organisationen eller Arbejdsmiljøorganisationen kan være jeres løftestang for, at tiden efter omstruktureringer og fyringer får langt større opmærksomhed, end tilfældet er.

Hanne V. Moltke fortæller om viden, forskning og kloge greb i tider med omlægninger, flytninger, nedskæringer og fyringer – med blik for, hvad der kan øge jeres handlekraft og arbejdsglæde og forebygge stress. Kom og få konkret viden, der gør, at du som TR og AMR kan pege på vigtige indsatsområder i din organisation, når I skal godt videre på din arbejdsplads.

OPLÆGSHOLDER
Hanne V. Moltke, cand.mag. og partner i konsulentvirksomheden New Stories. Hanne V. Moltke er bl.a. forfatter til bogen ”Social Kapital i organisationer” og medforfatter til bogen ”Ledelse efter fyringer”, begge udgivet på Dansk Psykologisk Forlag, hhv. 2014 og 2017. New Stories arbejder med ledelse, godt samarbejde, arbejdsfællesskaber og med at understøtte organisationer, der gennemgår store forandringer, med henblik på at øge trivsel og handlekraft.   

Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter og suppleanter

Pris: Det er gratis at deltage

Arrangør: Bibliotekarforbundet i samarbejde med ATO, DDD, DM, DP, FAOD og JA

TR-Tirsdag: Hvordan kommer I videre efter fyringer, flytninger og svære forandringer?
26. marts 2019
Kl. 16.30 - 18.30
Akademikerhuset:
Åboulevarden 23, 2. sal
8000 Århus C
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
25. marts 2019
219092

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk