Kursus: Ophavsret for biblioteker (København)

Bliv klogere på ophavsret i en tidsalder, hvor digitalisering og internet sætter nye ophavsretslige problemstillinger på bibliotekernes dagsorden.

Bibliotekerne har ophavsretten tæt inde på livet. Og den får større og større betydning, jo mere digital verden bliver. Før i tiden var den primære biblioteksopgave at låne bøger ud. Det var der ikke ret meget ophavsret i. Men i den digitale tidsalder skal bibliotekerne meget mere. Og det skaber ophavsretlige problemer.

  • Må man kopiere materiale med henblik på udlån, og sende låneren en digital fil?
  • Må man stille kopimaskiner og scanningsudstyr til rådighed for lånerne?
  • Må man bruge fotografier på en bibliotekshjemmeside eller en storskærm ved udlånet? Og hvad med musik og film?
  • Må bibliotekerne arkivere indhold fra internettet med henblik på udlån?
  • Må biblioteker fremstille kopier af fx gamle, henholdsvis udsolgte eller skrøbelige bøger, og udlåne kopien i stedet for den rigtige bog?
  • Et bibliotek får taget pressefotos i forbindelse med et arrangement. Hvilke rettigheder har biblioteket til dem?
  • Hvor længe må det bruge billederne? Og må det låne dem ud til andre biblioteker?
  • Må man lægge billeder, man har fået fra en billeddatabase, på Youtube og facebook?

De spørgsmål er kun toppen af isbjerget. Få svaret på dem, og flere til, på UBVAs kursus om Ophavsret for biblioteker, som afholdes i København.

UBVA står for "Udvalget til bestyttelse af videnskabeligt arbejde" - læs mere på UBVAs hjemmeside: ubva.dk.

Kursusundervisere på UBVA's kurser er førende specialister i ophavsret.

Pris: Deltagelse er gratis.

Tilmelding: Tilmeld dig til direkte til UBVA på ubva.dk/gratis-kurser/ophavsret-for-biblioteker/.

Arrangør:Kurset udbydes af UBVA (Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde under Akademikerne) i samarbejde med  Bibliotekarforbundet.

Kursus: Ophavsret for biblioteker (København)
5. april 2019
Kl. 9.00 - 16.00
Akademikerne:
Nørre Voldgade 29
1358 København K
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Gratis
219106

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk