Besøg i Det Kgl. Biblioteks Kort- og Billedsamling og i ruinerne af Absalons Borg under Christiansborg Slot

BF's Seniorgruppe inviterer til besøg i Kort- og Billedsamling på Det Kgl. Bibliotek i København, efterfulgt af frokost og besøg i ruinerne af Københavns to første kongeborge, Absalons Borg og Københavns Slot.

Det Kgl. Bibliotek har en billedsamling på mere end 17 millioner billeder – og indsamler fortsat. Biblioteket har kobberstik, tegninger, og alle former for fotografi (reportage, reklame, luftfotografi og kunstfotografi), samt billeder af personer, steder og begivenheder fra 1400-tallet til i dag. Kortsamlingen er en del af Det Kongelige Biblioteks Nationalsamlingsafdeling. Samlingen indeholder materiale modtaget tilbage fra bibliotekets grundlæggelse i 1653.

Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl vil give os en introduktion til samlingerne, hvad er digitaliseret, og hvordan er reglerne for benyttelse til publicering fx på tryk og på web. Hvordan søger man materialer, der ikke er digitaliseret – og hvordan får man dem at se? Mette Colding Dahl vil også give nogle eksempler på, hvordan materialerne kan bruges i slægts- og lokalhistorie.

Efter frokost i Slotskælderen Gitte Kik, Fortunstræde, går vi til Christiansborg, hvor vi får en guidet rundvisning i ruinerne af Absalons borg under Christiansborg Slot.

Ruinerne af Københavns to første kongeborge, Absalons Borg og Københavns Slot, dukkede op i forbindelse med opførelsen af det nuværende Christiansborg slot i begyndelsen af 1900-tallet. Begejstringen i befolkningen og blandt fagfolk var naturligvis stor, og det blev besluttet at overdække ruinerne, således at de kunne bevares tilgængelige for eftertiden. Det er derfor i dag muligt at bevæge sig på en rejse tilbage i Slotsholmens historie i kælderen under Christiansborg.

Program

Kl. 10.45
Vi mødes foran Den sorte Diamant - Kgl. Bibliotek, Søren Kirkegaards Plads 1. Samlet går vi op til Kulturarvs Salen, hvor Mette Colding Dahl venter.

Kl. 11.00 – 12.00  
Introduktion til Det Kgl. Biblioteks Kort- og Billedsamling. www.kb.dk/da/nb/samling/bs/index.html  www.kb.dk/da/nb/samling/ks/index.html

Kl. 12.30 – 13.30  
Frokost i Slotskælderen hos Gitte Kik www.slotskaelderen.dk/ Frokosten koster ca. 170 kr., hertil kommer drikkevarer

Kl. 13.45 – 14.45   
Guidet rundtur i ruinerne af Absalons borg under Christiansborg, 50 kr. www.visitcopenhagen.dk/da/copenhagen/ruinerne-under-christiansborg-gdk423233  natmus.dk/historisk-viden/temaer/ruiner/absalons-borg-og-koebenhavns-slot/

Rundvisningen er ikke egnet for kørestols- og rollatorbrugere.

Kl. 15.00 – 16.00
Kaffe og kage, Café Diamanten, Gammel Strand 50. 70 kr.

Meddel ved tilmelding, om du vil deltage i hele dagens program.

Tilmelding er først-til-mølle princippet.

Målgruppe: Medlemmer af Bibliotekarforbundets Seniorgruppe.

Arrangør: Bibliotekarforbundets Seniorgruppe.

Besøg i Det Kgl. Biblioteks Kort- og Billedsamling og i ruinerne af Absalons Borg under Christiansborg Slot
21. maj 2019
Kl. 10.45 - 16.00
Den Sorte Diamant:
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
BF-Medlem: 50,00
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
7. maj 2019
219116

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk