Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (Diplomuddannelse i ledelse - 10 ETCS)

Få styrket dine kvalifikationer til at kunne udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov. På modulet arbejder vi bl.a. med strategi og personale, arbejdsmotivation, grupper/teams og konfliktløsning. På otte undervisningsdage kan du her tage en del af en lederuddannelse på diplomniveau med tilhørende skriftligt miniprojekt og mundtlig eksamen. (10 ETCS)

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (Diplomuddannelse i ledelse)


Undervisningsdage:

 • Torsdag-fredag den 3.-4. oktober kl. 10.00 – 16.30
 • Torsdag-fredag den 7.-8. november 2019 kl. 10.00 – 16.30
 • Torsdag-fredag den 23.-24. januar 2020 kl. 10.00 – 16.30
 • Torsdag-fredag den 27.-28 februar 2020 kl. 10.00 – 16.30
 • Torsdag den 28. november 2019 kl. 9.00 – 12.00 (Metodeworkshop)

Alle undervisningsdage finder sted i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2 på Frederiksberg.

I alt 56 lektioner (8 undervisningsdage á 7 lektioner) plus halvdags Metodeworkshop. Derudover vil der være tilbud om to vejledningstimer pr. studerende, som aftales med underviseren.

Aflevering af eksamensprojekt (miniprojekt):

 • Skriftlig aflevering af eksamensopgave (miniprojekt) senest torsdag den 26. marts 2020 kl. 12.00 (afleveres elektronisk).

Eksamensdage:

 • Afholdelse af eksamen torsdag den 23. april og fredag den 24. april 2020 (ekstern censur).

Få redskaber til at kunne varetage ledelsen af medarbejderes og andre aktørers faglige udvikling i et relationskompetent arbejdsmiljø, der sikrer, at organisationens opgaver og behov bliver indfriet. Du lærer at udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Mål:

Viden og forståelse:
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
 • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.
 • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling.

Færdigheder:
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:

 • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen
 • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data.
 • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskabet.

Kompetencer:
Det er målet, at den studerende kan:

 • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov.
 • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.

Målgruppe:
Modulet henvender sig til alle ledere, mellemledere, teamledere og andre med ledelsesopgaver, både de mere erfarne samt nye og kommende ledere. På modulet tages der udgangspunkt i ledelsesopgaver i offentlige organisationer og virksomheder, men modulet vil også være relevant, hvis du arbejder med ledelse i en privat virksomhed. Modulet er også henvendt til dig, som overvejer at blive leder eller mellemleder og har ambitioner om at arbejde med ledelse.

Form og eksamen:
Undervisningsformen veksler mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde samt øvelser. Jeres egen praksis inddrages i størst muligt omfang som cases og med mulighed for kobling mellem teori og praksis.

Der vil være forberedelse til hver undervisningsgang. Du skal forvente et større tidsforbrug på både forberedelse, analyse og opgaveskrivning. På dette modul er indlagt en metodeworkshop med henblik på indsamling af data fra egen praksis som grundlag for lederjobbet.

Modulet kan afsluttes med mundtligt forsvar af miniprojekt med ekstern censor og giver 10 ECTS-point.

Kim Duus GlovenskiUnderviser:
Kim Duus Glovenski, underviser og konsulent på Kursuscentret KHS og Center for Diplomledelse. Kim er en engageret og særdeles rutineret underviser, der ligger stor vægt på den praktiske anvendelighed af teorier og modeller.

Deltagerpris:

 • Pris for medlemmer af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA : 12.995 kr.

Prisen inkluderer 8 undervisningsdage med forplejning (morgenbrød, frokostbuffet med en vand, kage samt kaffe, te samt isvand) en halvdags metodeworkshop samt vejledning ved opgaveskrivning og eksamen med ekstern censor.

Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i prisen. Den studerende indkøber således selv inden første undervisningsdag de bøger, som udgør pensum.

Tilmeldingen er bindende. Afmelding efter tilmeldingsfristen er således ikke muligt.


Pensum (forventet):

Ledelsespsykologi / af Hanne Dauer Keller, Claus Elmholdt og Lene Tanggard. - Samfundslitteratur

Ledelse og medarbejdere - samarbejdets psykologi / af Jacob Alsted og Ditte Haslund. - Samfundslitteratur

Ledelseskommunikation / af Marianne Wolff Lindholdt og Anette Uldall. - Samfundslitteratur

Læring i arbejdslivet / af Knud Illeris. - Roskilde Universitetsforlag

Kontrol i det stille – om magt og ledelse / af Søren Christensen og Poul Erik Daugaard Jensen. - Samfundslitteratur

Gennemgående litteratur:

Den undersøgende leder / af Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid. – Samfundslitteratur

Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier / af Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer. – Hans Reitzels Forlag

Bøgerne skal være seneste udgave.


Arrangør:
Uddannelsen udbydes af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA i samarbejde med Kursuscentret KHS og Center for Diplomledelse. Modulet tilbydes som et eksklusivt tilbud til medlemmer af de fire foreninger.

Uddannelsen udbydes af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA.


Om uddannelsen:
Modulet ”Kommunikation” er et af de seks standardmoduler/obligatoriske moduler i Diplomuddannelse i ledelse, som er modulopbygget. Det vil sige, at man kan tage de moduler, man aktuelt har behov for, og i den rækkefølge man ønsker. Det skaber en fleksibel uddannelse, der matcher de udviklingsbehov man har som leder. Du kan følge uddannelsen som et enkeltstående fag eller lade det indgå som en del af en fuld diplomuddannelse i ledelse.


Da diplomuddannelsen afholdes i samarbejde mellem en række organisationer, er det nødvendigt, at vi oplyser dit navn og arbejdssted til de andre samarbejdspartnere. Dermed udveksler vi også oplysning om dit fagforeningsmedlemskab. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vi kan udveksle disse oplysninger. Oplysningerne udveksles udelukkende med de deltagende organisationer. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage i form af at framelde dig uddannelsen.


Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (Diplomuddannelse i ledelse - 10 ETCS)
3. oktober 2019
Kl. 10.00 - 16.30
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: 12.995,00
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
5. september 2019
219121

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk