TR-Tirsdag: Mødefacilitering

Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem. At kunne facilitere møder er også en vigtig del af din værktøjskasse som tillidsrepræsentant.

Bibliotekarforbundet inviterer til fælles morgenmøde for tillidsrepræsentanter om kunsten at facilitere møder.

En mødeleder kan sikre, at vi sidder med en dagsorden foran os, taler efter tur og får et referat sendt ud i morgen. Men ikke så meget mere. Derfor er der behov for, at vi parkerer mødelederen og sætter spot på facilitatorrollen, når du skal sikre gode møder.

At facilitere møderne vil sige at styre formen stramt og venligt, så indholdet og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering er en form for mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen når det hele på den aftalte tid og alle har været på og er glade.

På denne TR-Tirsdag bliver du introduceret til redskaber til mødefacilitering, hvor vi kommer ind på:

  • Facilitering: at lægge en fast og venlig hånd om mødet
  • Hvad er de største udfordringer på jeres møder?
  • Inkluderende processer i møder
  • Facilitatorrollen – proaktiv styring og resultatskabelse

Der bliver også mulighed for at afprøve redskaberne i mindre, faciliterede grupper.

Oplægsholder: Ib Ravn, Ph.D., lektor, mødeforsker og faciliteringstræner, DPU, Aarhus Universitet. Forsker i facilitering af videnprocesser og mødeledelse og har udgivet fem bøger derom, bl.a. ”Møder der kommer os i møde: Fra passiv lytning til faciliteret involvering” (Kursuslex, 2012).

Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter og suppleanter

Pris: Det er gratis at deltage

Arrangør: Bibliotekarforbundet i samarbejde med ATO, DDD, DM, DP, FAOD og JA

TR-Tirsdag: Mødefacilitering
3. september 2019
Kl. 8.30 - 10.30
Akademikertårnet:
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
27. august 2019
219130

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk