TR-Uddannelsesdag: TR og GDPR – ”hvad er tilladt/ikke tilladt” (Odense)

TR og GDPR – ”hvad er tilladt/ikke tilladt”

Som TR og TR-suppleant behandler og videregiver du persondata som en del af dit TR-arbejde. Allerede det forhold, at medlemskab af BF er en følsom oplysning gør, at du skal være særlig opmærksom i dit arbejde. Derfor er det meget vigtigt, at du er klar over, hvad du må og ikke må.

BF er dataansvarlig for medlemmernes persondata, og fordi TR’s arbejde er en del af BF’s arbejde, betragtes TR som en del af BF’s organisation i relation til persondatareglerne. BF skal derfor sikre, at du som TR og TR-suppleant følger vores instrukser.

Langt hen ad vejen ændrer persondatareglerne ikke på de beføjelser og funktioner, du allerede har i dag som TR. Du skal vide, hvordan du overholder og tager hensyn til persondatareglerne, når du videregiver informationer til f.eks. arbejdsgiver og kommunikerer med kollegerne. Det samme gælder, hvis der er noget, der går galt.

Oplægsholder er Advokat Mette Vestergaard Huss fra Skau Reipurth & Partnere

Uddannelsesdagens foreløbige indhold:

 • Generel intro til behandling af persondata, typer af oplysninger, opbevaring af data, databrud, sletning af data m.v.

 • BF’s instruks til TR

 • Persondataregler
  - TR og kommunikation med medlemmer og BF
  - TR og nyansættelse
  - TR og lønforhandling
  - TR og bisidderrollen
  - TR og afsked

  Uddannelsesdagen afholdes også i hhv. i Aarhus den 6. juni 2019 og i København den 13. juni 2019.

  Målgruppe: Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter

  Pris: Det er gratis at deltage for Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter

TR-Uddannelsesdag: TR og GDPR – ”hvad er tilladt/ikke tilladt” (Odense)
12. juni 2019
Kl. 10.00 - 15.00
First Hotel Grand:
Jernbanegade 18
5000 Odense C
BF-Medlem: Gratis
Ikke-medlem: Kun for medlemmer
1. maj 2019
219156

Tilmeldinger modtages efter tilmeldingsfristens udløb såfremt der stadig er ledige pladser. Kontakt Bibliotekarforbundets arrangementsafdeling på arrangementer@bf.dk