Praktiske oplysninger for bestyrelserne i netværksgrupperne

På det rent formelle plan er forholdet mellem Bibliotekarforbundet og forbundets faggrupper bestemt af "Retningslinjer for forholdet mellem Bibliotekarforbundet og dets netværksgrupper / faggrupper"..

Bibliotekarforbundet har udarbejdet et sæt "Standardvedtægter for faggrupper", som et fælles udgangspunkt for alle Bibliotekarforbundet's faggrupper.

Når faggruppen har afholdt et arrangement, vil vi meget gerne have oplyst et deltagerantal til brug for vores statistik:

Informationer for bestyrelserne i netværksgrupperne: