Mød BF på Folkemødet 2018

Når der den 14. til den 17. juni 2018 er Folkemøde på Bornholm, kan du møde BF’s formand, Tine Segel, i flere debatter i Allinge om blandt andet børn og læselyst, stress, dataetik samt digitalt selvforsvar.

Logo Folkemoede

Få overblik her over debatterne, hvor Tine er med:

Torsdag den 14. juni 2018 kl. 14:30 - 15:30 i K6 - Akademikernes Hus
Stress! Vi har behov for en #jegerstressramt bevægelse
Arbejdsopgaver, der hober sig op, høje krav og udfordringer med at nå arbejdet til en tilfredsstillende kvalitet – det kan flere og flere nikke genkendende til. Samtidigt står vi over for store ændringer på arbejdsmarkedet: krav om et længere arbejdsliv, øget digitalisering og udsigt til flere løstansatte. Hvis denne udvikling skal bidrage positivt til Danmarks vækst og velfærd, så skal stressepidemien stoppes. Alligevel er det så som så med politisk handling på området og vi ser en arbejdsgiverside, der gang på gang negligerer udfordringerne med stress ved at fremhæve, at Danmark har et bedre arbejdsmiljø end mange andre lande, og at stress skyldes fritidslivet. Fra Akademikernes side mener vi, at arbejdspladsen er en helt central arena, hvis stress skal stoppes. Men hvad skal der til for før problematikken tages alvorligt? Hvad er er op og ned i stressdebatten og hvilke løsninger, der er på problemet?
(Arrangeret af Akademikerne)


Fredag den 15. juni 2018 kl. 9:00 - 10:00 i K6 - Akademikernes Hus
Digitalisering, hvor går grænsen?
Før vi overhovedet begynder at eksperimentere med algoritmer og bigdata, som eksempelvis kan forudse og påvirke små børns fremtid, er det nødvendigt at forholde sig til de eventuelle slagsider og sikre at vi alle har en forståelse for fremtidens digitale verden. Derfor har vi behov for en digital dannelsesproces i hele landet.
(Arrangeret af Akademikerne)


Lørdag den 16. juni 2018 kl. 11:30 - 12:15 i G2 - PFA
Er digital detox løsningen på stressepidemien?
Digital forurening er et nyt begreb, der kan bruges om usunde digitale vaner. De dukker ofte op som nogle af de helt store syndere, når det gælder danskernes dårlige mentale sundhed og stress. Faktisk går hele 25,1 % af danskerne (Resultater af Den Nationale Sundhedsprofil 2017) rundt med forhøjet stressniveau, og tusindvis af mennesker sygemelder sig dagligt med stress som årsag. Det er derfor tid til at kigge tendenser og adfærd grundigt efter i sømmene i jagten på løsninger. Paneldebatten stiller derfor skarpt på de digitale vaners konsekvenser for vores mentale sundhed. Speciallæge og forfatter Imran Rashid, aktuel med bestselleren SLUK, diskuterer med resten af panelet om eksempelvis digital detox er en del af løsningen. Kom og deltag i debatten og få selv gode råd til et bedre liv med sundere digitale vaner.
(Arrangeret af PFA)


Lørdag den 16. juni 2018 kl. 13:30 - 14:15 i B17 - Det Kriminalpræventive Råd
Digitalt Selvforsvar - undgå kriminalitet på nettet Persondataforordningen, GDPR er kommet for at redde os! - Men vi skal stadig selv være vågne og vide, hvordan vi skal passe på os selv og vores privatliv på nettet. Vi diskuterer klassikere som passwords og nyere ting som IoT og dimser i hjemmet, der er koblet på nettet. Hvad man være opmærksom på mht børnene og hvordan familien kan leve lidt mere sikkert uden af gå glip af alt for meget.
(Arrangeret af Ingeniørforeningen IDA)


Lørdag den 16. juni 2018 kl. 14:30 - 15:30 i G4 - Policy Groups scene
Skal den kommende generation læse bøger?
Danskernes læsevaner ændres og vi læser anderledes. Undersøgelser viser også at børn og unge læser mindre skønlitteratur i deres fritid, hvilket til dels kan forklares med udbredelsen af digitale medier og devices. Der indbydes derfor til debat om hvad denne udvikling betyder for borgerne og samfundet. En debat, der samler undervisning og kultur, og som skal søge at skabe et konstruktivt bidrag til, hvordan skoler, forældre, biblioteker og andre aktører kan få flere børn til at læse. Bibliotekerne har foreslået undervisnings- og kulturministeren at skabe en national læsestrategi, sammen med biblioteker, skoler og forældre for at få flere børn og unge til at læse. Men hvad skal der til for at det lykkedes?
(Arrangeret af Danmarks Biblioteker)